Cok Kullanilan Makamlar Listesi

Tum Makamlar Listesi

Acem
Acem Aşîrân
Acem-Bûselik
Acem-Kürdî
Anberefşan
Arabân
Arabân Bûselik
Ârâm-ı Can
Arazbâr
Arazbâr Bûselik
Aşk-Efzâ
Beste-Hicâz
Beste-Hisâr
Beste-Isfahân
Bestenigâr
Beyâtî
Beyâtî Arabân Bûselik
Beyâtî Bûselik
Beyâtî-Arabân
Bezm-i Târab
Bûselik
Bûselik-Aşiran
Büzürk
Canfezâ
Çargah
Dil-Nevâz
Dil-Nişin
Dilfürûz
Dilkeş
Dilkeş-Hâverân
Dilkeşide
Dilnişîn
Dügâh
Dügâh-Bûselik
Evc
Evc Hûzî
Evc-Ârâ
Evc-Bûselik
Evc-Hûzî
Evc-i Bâhr-i Nazik
Evc-i Rûy-i Nevâ
Evc-i Şevk
Evc-Mâye
Ferah-Fezâ
Ferahnâk
Ferahnâk-Aşiran
Ferahnüma
Feth-i Belgrad
Gerdâniye
Gerdâniye Kürdî
Gerdâniye-Bûselik
Geşt-i Güzar-ı Bahar
Geveşt
Gülbuse
Güldeste
Gülizâr
Gülizâr Bûselik
Gülşen-i Vefa
Heftgâh
Hicâz
Hicâz-Asîran
Hicâz-Bûselik
Hicâz-Hümâyûn
Hicâz-ı Irak
Hicâz-ı Rûmî
Hicâz-ı Ussâk
Hicâz-Uzzâl
Hicâz-Zemzeme
Hicâz-Zirgüle
Hicâzeyn
Hicâzkâr
Hisâr
Hisâr Vech-i Şehnâz
Hisâr-Bûselik
Horasan
Hoş Âver
Hüseynî
Hüseynî Aşîran
Hüseynî Bûselik
Hüseynî Kürdî
Hüseynî Sabâ
Hüseynî Zemzeme
Hûzî
Hüzzâm
Hüzzâm-ı Cedîd
Irak
Isfahân
Isfahân Ruy-i Neva
Isfahânek
Karcığar
Kuçek
Kürdi
Kürdîlî Hicazkâr
Lalegül
Mâhûr
Mâhûr Bûselik
Maveraünnehir
Mâye
Muhalif
Muhalif-i Irak
Muhayyer
Muhayyer Bûselik
Muhayyer Kürdî
Muhayyer-Sünbüle
Müsteâr
Nev-Eser
Nev-Keş
Nev'eda
Neva
Nevâ Bûselik
Neva-Dilkeş
Nevâ-ı Uşşâk
Nevâ-Kürdî
Nevruz
Nigâr
Nihâvend
Nihâvend-i Kebir
Nikrîz
Nişabur
Nişâbûrek
Nişaburrumi
Nühüft
Pençgah
Pesendîde
Peyk-i Neşat
Peyk-i Sefâ
Rahatü'l Ervah
Rast
Rast-Aşiran
Rast-Hâverân
Rast-ı Cedîd
Rast-ı Sağir
Rast-Maye
Rehâvi
Rekb-i Zâvil
Reng-i Dil
Revnâknümâ
Reyyâ
Ruhnevâz
Rûy-i Dilârâ
Ruy-i Irak
Sabâ
Sabâ Bûselik
Sabâ Kürdî
Sabâ-Aşiran
Sabâ-Zemzeme
Sâz-Kâr
Şedd-i Arabân
Şedd-i Sabâ
Segâh
Segâh Arabân
Segâh Mâye
Şehnâz
Şehnâz Bûselik
Şehnâz Hâverân
Selmek
Şeref-i Hamîdî
Şerefnümâ
Şevk-Efzâ
Şevk-i Cihan
Şevk-i Dil
Şevk-i Serap
Şevk-i Târâb
Şevkâver
Şevknümâ
Sipihr
Şivenüma
Sultan-ı Bûselik
Sultan-ı Cedid
Sultan-ı Hüzzâm
Sultan-ı Irak
Sultan-ı Rast
Sultan-ı Segâh
Sultânî-Yegâh
Sünbüle
Surûrefzâ
Sûz-i Dil
Sûz-i Dil-Ârâ
Sûz-Nâk
Sûz-Nâk-ı Nev
Tâhir
Tâhir-Bûselik
Târab-Engiz
Tarz-ı Cedid
Tarz-ı Cihan
Tarz-ı Nevin
Tebriz
Uşşak
Uşşak-Aşiran
Vech-i Arazbar
Vech-i Dil
Yegah
Zâvil
Zâvil-Aşiran
Zevk-u Târab
Zirefkend