Uşşak Makaminda Eserler (1140 Eser)

Medhal Aydın Oran
Oyun Havası Meçhul
Oyun Havası Şükrü Tunar
Peşrev Kanuni Mehmed Bey Çelebi
Peşrev Tanburi Osman Bey
Saz Semâîsi Hasan Soysal
Saz Semâîsi Tanburi Numan Ağa
Saz Semâîsi Timuçin Çevikoğlu
Saz Semâîsi Şerif Muhiddin Targan
Sirto Hüsnü Üstün
Sirto İlgün Soysev
Zeybek Muallim İsmail Hakkı Bey
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Meçhul
Abdülkadir kükredi yerler gökler inledi Abdülkâdir Şehitoğlu
Abdülkâdiril Geylâni züt tasrîfi fil ekvâni Meçhul
Abidân-ı Mustafa'yız biz Hüseyni'lerdeniz Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Acı sözler dilimizde Kadri Kudret Güner
Açıldı gönlümün sevdâ kapısı Burhan Durucu
Açlıktan değil halsizliğim bükükse boynum... Özgen Gürbüz
Açsa gönlümde selâmet neş'esi her an saçılır Ahmet Uzel
Açtın yüreğimde derd-i yâre Ahmet Uzel
Ada'dan gitti seninle bütün ezvâk-ı safâ Bîmen Şen
Adım adım ileri beş âlemden içeri Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Adın bir mukaddes duâ içimde Zafer Sakıncı
Afveyle günâhım n'olur ey şûh-pesendim Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Ağaran saçların rengine dalıp gezindik şu ömür bahçelerinde Necdet Varol
Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim Hacı Arif Bey
Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Dede Efendi
Ağyar eli değmiş gibi birdenbire soldun Sâdi Erden (Ûdi)
Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım Rahmi Bey
Âh eden âşıkların bahtına bir vefâ yok Ahmet Uzel
Ah ey aşk âteş-i hicrâna yakma cânımı Hacı Arif Bey
Ah yüreğimin ağrısı ah başımın belâsı şubat ayazım Faruk Şahin
Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın Münir Nûrettin Selçuk
Ahım ile zülfün ağarır ak dökülür Sadettin Çevik
Ahşap evler dar sokaklar (ESKİ BURSA) Alâeddin Yavaşça
Akıbet bezdirdi benden âh ü efgânım seni Hacı Arif Bey
Akl ü fikrim gitti yâr dîdârına (Şâir'lerin)
Aklımı başımdan alan gözlerin Suphi Ziyâ Özbekkan
Aklımı başımdan aldı inanki o bakış o fidan boy kara gözlüm Metin Everes
Aklını gönlünün emrine ver ki güzeli gönülle bulursun ancak Erdinç Çelikkol
Akşam güneşi pembeliği vardı yüzünde Lem'î Atlı
Akşam güneşinin yaktığı sâhillere indik Şükrü Tunar
Akşam oldu hüzünlendim ben yine Semahat Özdenses
Akşam oldu neyleyim bade doldu neyleyim Sadettin Kaynak
Akşam olsun şu perdeler insin Ethem Ulvî Efendi
Akşam olur kervan çıkar yokuşa Meçhul
Akşam sabah ersem derim Zeki Altun (Hâfız)
Akşam yine cılgın gibi kıpkırmızı indi Alâeddin Yavaşça
Akşamla ben dost oldum gündüzleri yastayım Alâeddin Şensoy