Acem-Kürdî Makaminda Eserler (338 Eser)

Peşrev Refik Fersan
Saz Semâîsi Hüseyin Erbay
Saz Semâîsi Muzaffer İlkar
Saz Semâîsi Reşat Aysu
Sirto Hasan Soysal
Peşrev Muallim İsmail Hakkı Bey
Peşrev İsmail Ağa
Saz Semâîsi Cevdet Çağla
Saz Semâîsi Muallim İsmail Hakkı Bey
Adalarda aşkımız mevsimler boyu sürdü Necmi Pişkin
Adı hicran olmasa gözyaşıyla solmasa (AŞK ÇİÇEĞİ) Alâeddin Pakyüz
Ağlasam faydası yok Arif Sami Toker
Ah bu gönülde sen olmasaydın Mustafa Aksu
Akşamı getiren sesleri dinle Sadun Aksüt
Akşamın rengine baktım ağladım için için Suphi İdrisoğlu
Al aşkını al da git al başına çal da git Nûrettin Demirtaş
Al git al git beni sevda rüzgârı mevsim bahar olan ellere düşür Râif Somer
Alev alev yanıyorum Şaziye Fikret
Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi Muzaffer İlkar
Altın tasta gül kuruttum Nîmet Hanım
Artık gelecek sanma sakın geçti o günler Arif Sami Toker
Artık yanımda kal gitme bir yere Halil İbrâhim Taşkent
Âşık gam-ı dil-rübâsız olmaz Zekâî Dede
Âşıkım ben gül yüzüne (SEVİYORUM ÖZLÜYORUM) Necdet Tokatlıoğlu
Aşk ateşiyle bülbül ötünce Fâruk Kestiren
Aşka gel tenhâda olsun bir nefescik çal bugün Rüştü Eriç
Aşkım gibi sönmüş sanıyorken daha ben dün Bîmen Şen
Aşkımı bir anlasan gözlerime baksanda Mustafa Sağyaşar
Aşkın gözü görmez ki kafanı vursan taşa İsmail Akçapınar
Aşkın ile ey nev-civan Osman Ağa
Aşkın ile gündüz gece giryânım efendim Sâdi Hoşses
Aşkın kânununu yazsam yeniden Sâdettin Öktenay
Aşkın rengi varsa eğer sen beyazsın Selâhattin İçli
Ateş-i aşkın eseri var ciğerimde Rif'at Bey
Ateş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter Osep Ağa (Ebeyan)
Ay geçer yıl geçer uzarsa ara Kutlu Payaslı
Ay gülmüyor yüzüme bu gece Selma Erdeviren
Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam Amir Ateş
Ayrılsak ta kalbim sana küsmedi ki unutayım Ali Şenozan
Bahar olur benim kışım mutluluktan döner başım Rıdvan Tandoğan
Bahar senden almış bütün rengini Faruk Şahin
Bahâr-ı hüsnünde mehtâbı gördüm dün gece Arif Sami Toker
Baharı n'eyleyim yazı n'eyleyim Râfet Kıral
Baharla hazân birleşemez ortada yaz var Avni Anıl
Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay'da Cevdet Çağla
Bak yine geçti bahar gül n'eylesin İzzet Altınbaş
Baktım ki gönül hayli uzak günlere dalmış Hasan Soysal
Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece Hüseyin Coşkuner
Bana gönül verdiğini hissedersin bildiğimi Abdülkâdir Salar
Bâri felek ben yüzüne söyleyim Nikoğos Ağa