Hüzzâm Makaminda Eserler (1365 Eser)

Peşrev Giriftzen Asım Bey
Peşrev Osman Bey
Peşrev Tarık Kip
Peşrev Hasan Soysal
Peşrev Gazi Giray Hân
Peşrev Süleyman Erguner
Peşrev Seyfettin Osmanoğlu
Peşrev Tanburi Büyük Osman Bey
Saz Semâîsi Aydın Oran
Saz Semâîsi Akın Özkan
Saz Semâîsi Bilge Özgen
Saz Semâîsi Tanburi Dr Cemil Özbal
Saz Semâîsi Muhterem Sezgin
Saz Semâîsi Refik Fersan
Saz Semâîsi Refik Talat Alpman
Saz Semâîsi Tamer Alanyalı
Saz Semâîsi Udi Nevres Bey
Saz Semâîsi Neyzen Yusuf Paşa
Saz Semâîsi Yaşar Sağlam
Saz Semâîsi Ünal Narçın
Saz Semâîsi Şerif Muhiddin Targan
Çifte Telli Meçhul
Longa Aydın Oran
Medhal Aydın Oran
Medhal Erol Başara
Medhal Orhan Kızılsavaş
Medhal Sadi Işılay
Oyun Havası Aslan Hepgür
Peşrev Akın Özkan
Peşrev Fethi Karamahmutoğlu
A canım gel açma sırr-ı pinhânı Tanbûri Mustafa Çavuş
Aç o billûr sîneni sana sîmin desinler İlgün Soysev
Aceb lûtfun seherinde Meçhul
Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen Akın Özkan
Acı her an içimde neş'eyi hiç görmedim İrfan Özbakır
Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin Zekâî Dede
Acısıyla tatlısıyla hayat güzeldir sevgili Alâeddin Yavaşça
Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Mehmet Yürü (Nasib'in)
Açtım yüzünü tal'at-ı dildârına baktım Civan Ağa
Ada'nın yeşil çamları aşkımıza yer olsun Şükrü Tunar
Adım adım gelişi naz sitemi naz gülüşü naz Turhan Taşan
Adım adım yaklaşıyor sonbahar Vedat Özdemir
Adım anılınca eş dost yanında Ertuğrul Ottekin
Adın her an dilimde (ÇAPKIN KIZ) Turhan Toper
Afitâb-ı şûledâr aşkımı tanzir eder Muallim İsmail Hakkı Bey
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Arif Sami Toker
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Avni Anıl
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymanede Hasan Esen
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık Selâhattin Pınar
Ağlamakla âh ile geçti hayâtım ser-te-ser Muallim İsmail Hakkı Bey