Gülizâr Bûselik Makaminda Eserler (1 Eser)

Bir nazar kıl hâlime âsan ola cümle sübül Meçhul