Hicâz-ı Rûmî Makaminda Eserler (1 Eser)

Cânân mı gönül derdime dermân olacaktır Osman Nûri Özpekel