Beyâtî Makaminda Eserler (267 Eser)

Medhal Alâeddin Yavaşça
Peşrev Behram Ağa
Peşrev Tanburi İsak
Peşrev Meçhul
Peşrev Süleyman Erguner
Peşrev Seyfettin Osmanoğlu
Saz Semâîsi Hüsnü Özkartal
Saz Semâîsi Aydın Oran
Saz Semâîsi Arif Sami Toker
Saz Semâîsi Ahmet Uzel
Saz Semâîsi Gevheri Osmanoğlu
Saz Semâîsi Hamdi Tokay
Saz Semâîsi Kanuni Ömer Efendi
Saz Semâîsi Metin Everes
Saz Semâîsi Subhi Ziya Ezgi
Saz Semâîsi Turhan Yalçın
Saz Semâîsi Mısırlı İbrahim Efendi
Saz Semâîsi Şerif İçli
Peşrev Artaki Candan
Peşrev Neyzen Emin Dede
Acı sözler dilimizde Metin Everes
Açılan bir gülsün inan içimde Ertuğrul Yalçınkaya
Ağlatma beni incitme aman Dede Efendi
Ahenin recâ kalmadı âhımda sesimde Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden Bolahenk Nuri Bey
Aklımdan geçenleri bir bilebilsen Arif Sami Toker
Alemi sensiz nice bir hoş göreyim Mümin Salman
Aman ey yâr-i cefâ-pîşe nizâr etme beni Neyzen Rızâ Bey
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)
Artık yetişir çektiğim insafsız elinden Selâhattin Pınar
Artırır her rûz u şeb feryâdımı Ethem Efendi(Kânûnî)
Arz-ı dîdâr eyledikde âşıka cânâneler Hamparsum Limoncuyan
Aşk akıyor duru duru Akın Özkan
Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene Ali Şenozan
Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek Erdinç Çelikkol
Aşk-ı Habîbin bizleri yaksın Cüneyt Kosal
Aşk-ı sevdâ çekecek kalmadı bende mecâl Ahmet Uzel
Aşkın bana mazideki son hatıra olsun İsmail Demirkıran
Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül Sadettin Kaynak
Aşkınla harab kalbimi bir lâhza sevindir Şerif İçli
Ateş-i aşk olmada her dem sebep berbâdıma Tatyos Efendi
Ateş-i aşkınla peyderpey tabahhur eyleyip... Hüseyin Sadettin Arel
Ayrılmaya kararlıysan son defa bir bakta git Metin Everes
Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir Cinuçen Tanrıkorur
Beklediğin gelmiyormuş seni candan sevmiyormuş Halil İbrâhim Taşkent
Ben aşkı bilmiyordum onu senden öğrendim Metin Everes
Ben bu aşka düşeli Allah'la bilişeli Meçhul
Ben neler çekmekteyim bilsen elinden âh senin Ömür Gençel
Bende oldum bir dilbere Rif'at Bey
Bende-i yarın oldu aşık-ı nâlân sana Ahmet Uzel