Karcığar Makaminda Eserler (535 Eser)

Peşrev 1.Mahmut
Peşrev Kemençeci Nikolaki
Peşrev Kemani Tatyos Efendi
Saz Semâîsi Bülent Ulusoy
Saz Semâîsi Kâni Karaca
Saz Semâîsi Reşat Aysu
Saz Semâîsi Kemani Tatyos Efendi
Zeybek Meçhul
Zeybek Meçhul
Longa Aydın Oran
Oyun Havası Meçhul
Oyun Havası Arif Gülfidan
Oyun Havası Aslan Hepgür
Oyun Havası Cavit Deringöl
Oyun Havası Mutlu Torun
Peşrev Akın Özkan
Peşrev Bolahenk Nuri Bey
Peşrev Tanburi Ali Ağa
Saz Eseri Mutlu Torun
Saz Semâîsi Kemal Olguncan
Saz Semâîsi Refik Fersan
A gözüm bakma hevâi sözüne Tatyos Efendi
Acılar ey zâlim acılar gidin Mustafa Nâfiz Irmak
Açsam sana bir gün şu kırık kalbimi Şerif İçli
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık Feridun Darbaz
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler Akın Özkan
Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdımı Hâfız Yusuf Efendi
Ah ü zâre düştüm dostlar n'işleyim (Kerem) Meçhul
Akşam oldu güneş girdi buluta Meçhul
Al yazmalım hadi gel gençlerin aklını çel Alâeddin Yavaşça
Alalım devr-i felekten kâmı Rif'at Bey
Aldın dil-i nâşâdımı Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Alnımda çizgiler saçım doldu ak Yusuf Nalkesen
Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindân Zekâî Dede
Aman Esmâ'm aman canım yosmam aman Muhlis Sabahattin Ezgi
Ararım eşim ararım Meçhul
Ararım hayli zamandır seni Ahmet Uzel
Ardına dek açık kalbin kapısı Bilge Özgen
Arı olsam bakmaz idim balına Necmi Pişkin
Arılar çevreni sarmış bal için Bahri Altıntaş
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
Aşığım baharın yeşil gözüne Sadettin Kaynak
Âşık ne kadar çekse ibadet sayılır Rüştü Eriç
Âşık oldum ben sana ey gül-beden İbrâhim Tuğberk
Âşıka bir özge sevdâ saçların Rif'at Bey
Aşk ateşi çoktan sarmış bacayı Alâeddin Şensoy
Aşka yasak koyma artık sevdiğini biliyorum Suphi İdrisoğlu
Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır bu Hacı Arif Bey
Aşkımın kadrini bilmeyen güzel (GÖRÜNMEDEN GİT) Selâhattin Altınbaş
Aşkın dil-i âşüftemi sevdâya düşürdü Hâşim Bey