Evc-Ârâ Makaminda Eserler (114 Eser)

Peşrev Cinuçen Tanrıkorur
Peşrev Tanburi Dilhayat Kalfa
Peşrev Vefik Ataç
Peşrev Yümni Dede
Peşrev Alâeddin Yavaşça
Saz Semâîsi Aydın Özden
Saz Semâîsi Tanburi Dilhayat Kalfa
Saz Semâîsi Hasan Esen
Saz Semâîsi Hüseyin Sadettin Arel
Saz Semâîsi Hasan Soysal
Saz Semâîsi Musahip Abdi
Saz Semâîsi Neyzen Sâlim Bey
Saz Semâîsi İbrahim Salman Coşkun
Saz Semâîsi Timuçin Çevikoğlu
Saz Semâîsi Yılmaz Yüksel
Saz Semâîsi Yümni Dede
Saz Semâîsi Ünal Narçın
Açıldı sîneme bir tâze yâre Lâtif Ağa
Açıldı sîneme bir tâze yâre Meçhul
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül Sadettin Kaynak
Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan Hacı Fâik Bey
Âşıkın gitmez dilinden hiç Hûy-i Hây-i aşk Hüseyin Sadettin Arel
Aşkın bilmecesini bir bakışta çözersin Ali Şenozan
Aşkını çileler gibi sağla gönlüm sağla gönlüm Fethi Karamahmudoğlu
Bir bûsen çok mudur bana ey melek Raşit Ceylân
Bir dem bahârı kim istemez ki Rüştü Eriç
Bir derde düştü ki şu benim gönlüm Akın Özkan
Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım Rüştü Eriç
Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer Kemal Batanay
Bir letâfetli havâ kim bu şeb ey sen mehlika Dede Efendi
Bir şûha gönül âşık olup derbeder oldu Tanbûri Ali Efendi
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Bekir Sıtkı Sezgin
Bu mevsim de sensiz geçti hasretimi ah bilebilsen İsmail Demirkıran
Çözülmüyor nedir ıssız bakışlarındaki sır Akın Özkan
Dağ-dar ettin beni ey nev-civan Abdülkadir Töre
Dağ-darım iftîrâk-ı yâr ile Hacı Arif Bey
Dene mızrabını mutrıb çal elin var olsun İsmail Baha Sürelsan
Dil hânesi pür nûr olur Hüseyin Sadettin Arel
Dil mi var kim anda yoktur dağ-ı sûzânın senin Bekir Sıtkı Sezgin
Dilde şimdi var hezârân müşkilim Tanbûri Ali Efendi
Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi Osman Nûri Özpekel
Durulmaz gönlümün ummânı sensiz Alâeddin Şensoy
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim Akın Özkan
Efendim dilpesendim dil-firîbim Rif'at Bey
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû Şâkir Ağa
Erdi bahar nâz ile gel açıl ey gonce-leb Şâkir Ağa
Ettiğinden utanmazsın Abdülaziz Han(Sultan)
Ey dilber-i hoş-edâ Rif'at Bey
Ey şehenşâh-ı mekârım i'tiyâd Rif'at Bey (Yusuf Paşa?)
Ey şûh aceb ki derd-i nihânı bilir misin Bekir Sıtkı Sezgin