Hüseynî Makaminda Eserler (863 Eser)

Zeybek Meçhul
Oyun Havası Tanburi Cemil Bey
Oyun Havası Hüseyin Sadettin Arel
Oyun Havası Aydın Oran
Oyun Havası Hüseyin Erbay
Peşrev Meçhul
Peşrev Arif Sami Toker
Peşrev Giriftzen Asım Bey
Peşrev Kul Mehmet
Peşrev Lavtacı Andon
Peşrev Kemençeci Nikolaki
Peşrev Sedat Öztoprak
Peşrev 3.Selim
Peşrev Neyzen Raşid Efendi
Peşrev Salih Dede
Saz Eseri Mutlu Torun
Saz Semâîsi 3.Selim
Saz Semâîsi Arif Sami Toker
Saz Semâîsi Alâeddin Yavaşça
Saz Semâîsi Cemil Beşir
Saz Semâîsi Kanuni Hacı Arif Bey
Saz Semâîsi Lavtacı Andon
Saz Semâîsi Leon Hancıyan
Saz Semâîsi Neyzen Râşit Efendi
Saz Semâîsi Selâmi Bertuğ
Saz Semâîsi Kemani Tatyos Efendi
Sirto Yalçın Turan
Zeybek Hamdi Özbay
Zeybek Osman Pehlivan
A Fadimem hadi senle kaçalım Meçhul
A kız dedikleri suna senmişsin Fethi Karamahmudoğlu
A kız uyanık mısın Leylâ Saz
Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın Rahmi Bey
Açıldı gonce-i baharım pür oldu Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Açtıkça rûyin saçtıkça zülfün yâr-i dil-âgâh Bîmen Şen
Ademi adem eden üç harfle beş noktadır Meçhul
Adın yaşar dillerde kıskanırım sen Ayşe'm Sadettin Kaynak
Adını yaylaya vermiş de güzel Gültekin Aydoğdu
Affet isyânım benim hâlim yaman Allah'ım Meçhul
Affet isyânım benim hâlim yaman Allahım Ahmet Özhan
Ağaç olsun seveceğin mutlu olup güleceğin Alâaddin Pakyüz
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Ersin Ali Atlı
Ağır ağır giden gurbet kervanı Metin Everes
Ağla sevdiceğim gül ruhlerinden Semahat Özdenses
Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma Hacı Fâik Bey
Ağlama yâr ağlama Meçhul
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül Avni Öztürk
Ağlarım çağlar gibi Sadettin Kaynak
Ağlayıp da dökme güzel Hasan Soysal
Ah eden kimdir bu saat kuytuda Selâhattin İçli