Dilkeş-Hâverân Makaminda Eserler (82 Eser)

Peşrev Hakan Alvan
Peşrev Hasan Fehmi Mutel
Peşrev Tanburi Ahmet Bey
Peşrev Zeki Arif Ataergin
Saz Semâîsi Aydın Oran
Saz Semâîsi Arapzade
Saz Semâîsi Hasan Fehmi Mutel
Saz Semâîsi Hüseyin Sadettin Arel
Peşrev Ferit Sıdal
Saz Semâîsi Zeki Arif Ataergin
Açıldı bahçede güller Zeki Arif Ataergin
Andelîb-âsâ bürünmüş cay-ı mâtem nâleye Muallim İsmail Hakkı Bey
Aşkının tahtını gönlüme kurdum Zeki Arif Ataergin
Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur Hasan Fehmi Mutel
Başım dumanlı ve yorgun n'olur uzat kolunu Akın Özkan
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Meçhul
Ben yine bir dilber-i rânâya oldum müptelâ Zekâî Dede
Bir gülün meftûnu oldum ben de bir bülbül gibi Fehmi Tokay
Bir kanatlanmış alevsin rûhumda her gün benim Zeki Arif Ataergin
Bir mâtem-i firkat tutuyor giryeli gönlüm İsak Varon
Bir ömrü geçirmiş gibi sevdâ durağında Fethi Karamahmudoğlu
Bir teessür görünür tatlı nigâhında bana Bîmen Şen
Bir yıl daha can verdi zamânın kucağında Cinuçen Tanrıkorur
Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n'eyler Muallim İsmail Hakkı Bey
Bütün âlem müteessir oluyor bak kederimden Nesim Silviya (Haham)
Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım Hasan Fehmi Mutel
Demedim hicrânımı ellere yarar diye Lem'î Atlı
Derd-i hicrânınla her an ağlarım Selânik'li Ahmet Efendi
Dil-i şûrîde hayfa yâre yâr ağyâre mâildir Ûdî Ekrem Bey
Düştükçe safâ eyleyelim sizde ve bizde Zekâî Dede
Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış Semahat Özdenses
Gamzen ne dem ki tiğ çeküp hun-feşân olur Hasan Fehmi Mutel
Gel bezm-i meye şevk u şetâret ile pürdür Hasan Fehmi Mutel
Gelin meydana girin devrana Selâhattin Demirtaş
Gelin tanış olalım işi kolay kılalım Selâhattin İçli
Gez dolaş ağyâr ile ben ağlarım sen durma gül Zeki Arif Ataergin
Gönül bir dem karar etmez hayâl-i yâre düştüm ben Zeki Arif Ataergin
Gönül o gonce-fem'in çâker-i kemînesidir Zekâî Dede
Gönül sevdâ seline kapılma sakın Zeki Arif Ataergin
Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında Şerif İçli
Güller yere düşmüş kederinden soluyorken Erdinç Çelikkol
Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün Alâeddin Yavaşça
Güzelim zehre gerek yok bana yettin bu gece Metin Everes
Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem Küçük Mehmet Ağa
Hem aşkım hem ümîdim hem de neş'emsin Hasan Fehmi Mutel
Her şâm ü seher leblerini bûs edeyim ben Muallim İsmail Hakkı Bey
Her seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır Nuri Halil Poyraz
Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam Sâdullah Efendi
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini Zeki Arif Ataergin
Karanlık ufuktan güneş doğmadı Zeki Arif Ataergin