Nev-Eser Makaminda Eserler (88 Eser)

Peşrev Neyzen Yusuf Paşa
Peşrev Kantemiroğlu
Saz Semâîsi Ahmet Çağan
Saz Semâîsi Neyzen Yusuf Paşa
Acıyor elleme kalbimde yarandır kanayan Yektâ Akıncı
Akşamın kucağında renkler erir gibi Fethi Karamahmudoğlu
Alem yüzüne saldı ziyâ Al-i Muhammed Hüseyin Baba
Alevler geçti bağımdan gönül bahçem serâb oldu Erdinç Çelikkol
Aşktan hiç bir zaman vazgeçmez uslanmaz gönül Tatyos Efendi
Ayrılığa yürüdüğüm yollarda izim ağlar Ali Şenozan
Bahar akşamlarının sihirli gecesinden ... İsmail Demirkıran
Bahar erdi yeşillendi çemenler Hacı Arif Bey
Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana Hüseyin Sadettin Arel
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına Akın Özkan
Batan günle gelen donuk bir yüzdür Fethi Karamahmudoğlu
Bekledim yıllarca geçmez intizârımdan melâl Rüştü Eriç
Bir gün erce gelendensin hâlim nice bilendensin Erdinç Çelikkol
Bir telâş içinde geçiyor günler Fethi Karamahmudoğlu
Bir yaprak düştü gönlüme Meçhul
Bu cihânın ve bu aşkın sonu var Erdinç Çelikkol
Bülbül oldum gül yanımda hâre minnet etmezem Erol Başara
Canım rûhum gözbebeğim sevdiğim Suphi İdrisoğlu
Çıkıversen yollarıma yeniden İlgün Soysev
Çok zamandır ayrı düştüm sevdiğimden ağlarım Ömür Gençel
Dil değiliz dilber için zil değiliz mehter için Rüştü Eriç
Dilber içre bî-mesel dil-cû musun Rif'at Bey
Dinle dilber evvelâ baştan ne söyler perçemin Erol Sayan
Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir Dede Efendi
Dün kalbimi dinledim seni anlattı bana İsmail Demirkıran
Durgun suya uygun akıyor şimdi zaman da (KÖRFEZ) Nezahât Soysev
Egeli kız hem anlısın hem şanlısın Hamdi Tokay
Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade Selâhattin Demirtaş
Ey gözleri âhû misal Rif'at Bey
Eyâ mâh-ı münîr-i burc-ı ısmet Rif'at Bey
Gece sâhilde ağlayan dalgalar gökleri inletiyor Muzaffer İlkar
Gönlüm alıp ey kâşıyâ... Lâtif Ağa
Gönül desem çiçek sanır takar geçer o çifte ben Erdinç Çelikkol
Gördüm bugün ol âfeti hûban arasında Rüştü Eriç
Gözde pınar çağlar yüzde bahar ağlar Fethi Karamahmudoğlu
Gözlerim yollarda ben ol şîvekârı beklerim Muallim İsmail Hakkı Bey
Gözüm gönlüm yolun bekler usanmam ben edersin naz Rüştü Eriç
Gül senin zülfünü kimler tarıyor Ahmet Uzel
Gülüm takmış takıştırmış Bağdasar
Günaydın aşkımın ilk sonbahârından gelen yârim Ömür Gençel
Günler geçmiyor dakikalar yıl sonu yok sanki o gecelerin Fethi Karamahmudoğlu
Gurbette benim yârelerim hep kane boyandı Ahmet Uzel
Hangi esrârı tutsun bunca solgun bet-beniz Rüştü Eriç
Hevâ-yı aşkı ta'lim eyleyen mürgü çemenden sor Muallim İsmail Hakkı Bey
Hiç kimseye elbette bu dünyâ kalmaz Rüştü Eriç
Hicrânla harab oldu da sevdâ eli gönlüm Sadettin Kaynak