Hicâzkâr Makaminda Eserler (552 Eser)

Oyun Havası Şükrü Tunar
Oyun Havası Sedat Öztoprak
Peşrev Osman Bey
Peşrev Neyzen Salih Dede
Peşrev Tanburi Osman Bey
Peşrev Dr Asım Dirim
Peşrev Tanburi Cemil Bey
Saz Eseri Nuri Halil Poyraz
Saz Semâîsi Ferit Sıdal
Saz Semâîsi Kemal Niyazi Seyhun
Saz Semâîsi Leon Hancıyan
Saz Semâîsi Sedat Öztoprak
Saz Semâîsi Tanburi Cemil Bey
Sirto Arif Sami Toker
Sirto Sadi Işılay
Sirto Kemani Sebuh
Sirto Tanburi Kadı Fuat Efendi
Zeybek Meçhul
Zeybek Meçhul
Zeybek Meçhul
Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır Hacı Arif Bey
Acılar dikense sevgi bir güldür Amir Ateş
Ağlatıp küstüreceksen boynumu büktüreceksen Alâeddin Şensoy
Ah eden kimdir bu saat kuytuda Akın Özkan
Ah ne rûşen oldu gönlüm çünki gördüm gözlerin Bekir Efendi(Kurrenâyî)
Ah ü efgânım cefâcû yâre hiç kâr etmedi Hacı Arif Bey
Akıbet gitti elimden gönlümün bir tânesi Selânik'li Ahmet Efendi
Aklıma düştün bir tânem Yaşar Bedük
Akmaz oldu artık gönül çeşmesi yakan dudağınla kurutmadın mı Erdal Yalçın
Akşam olur güneş gider şimdi buradan Nikoğos Ağa
Akşamın gölgesi inerken suya İsmail Ötenkaya
Akşamın renginde dağlar morardı Faruk Şahin
Akşamlara anlattım gözümün nûru dedim Alâeddin Yavaşça
Aldı beni aldı beni iki kaşın arası Çorlu'lu
Aldı gönlüm bir şûh-i ter Muallim İsmail Hakkı Bey
Aldı gönlüm fend ile bir fitnekâr Hacı Arif Bey
Alem içre âdemoğlu haşredek sürgündemi Cinuçen Tanrıkorur
Alem içre bir keman-ebrûyu buldum kendime Kirkor Ciğercioğlu
Alemi gülzâr ederdim kâdir olsaydım eğer Neveser Kökdeş
Allah demek Allah ne büyük lûtf-ı Hüda'dır uşşâka giden Doğan Ergin
Amâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır Rif'at Bey
Aman aman (Gül Fatma) Muhlis Sabahattin Ezgi
An siyeh çerdehi şîrîn-i âlem bâ(KAR-I BÜRA) Muallim İsmail Hakkı Bey
Anlat bana bir tatlı yalan gönlümü kandır Bahri Altıntaş
Arâm edemez gönlüm-gönlüm edemez ârâm Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Ardında silinmez acı hâtıra bıraktın dönmedin gittin o gidiş İsmail Ötenkaya
Âşık olup sarılsam dalın olup kırılsam Rüştü Eriç
Âşıkın sermâyesi feryâd imiş Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Âşıklara gülerken inanmam aşka Suphi İdrisoğlu
Âşıkları inandırır yalan vâd ile kandırır Nikoğos Ağa