Hisâr-Bûselik Makaminda Eserler (103 Eser)

Peşrev Hüseyin Sadettin Arel
Peşrev Kayhan Şentin
Peşrev Meçhul
Peşrev Tanburi Zeki Mehmet Ağa
Peşrev Kemal Batanay
Peşrev Muallim İsmail Hakkı Bey
Peşrev Şentürk Deveci
Saz Semâîsi Aydın Oran
Saz Semâîsi Alâeddin Yavaşça
Saz Semâîsi Ferit Sıdal
Saz Semâîsi Hasan Esen
Saz Semâîsi Kemal Batanay
Saz Semâîsi Münir Mazhar Kamsoy
Saz Semâîsi Muallim İsmail Hakkı Bey
Saz Semâîsi Mahmut Koçbay
Saz Semâîsi Tanburi Osman Bey
Saz Semâîsi Tanburi Zeki Mehmet Ağa
Saz Semâîsi Şentürk Deveci
Sirto Aydın Oran
Ağlatma yeter ey sebeb-i âhım olan yâr Sâlim Bey(Neyzen)
Ağyârdan Hisâr-Bûseliğe mâni olurlar Muallim İsmail Hakkı Bey
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Bekir Sıtkı Sezgin
Akıbet lûtfunla ihyâ eyledin âh sen beni Muallim İsmail Hakkı Bey
Aklımda sen ruhumda sen Alâeddin Yavaşça
Âlem yüzüne saldı ziyâ âli Muhammed Sadun Aksüt
Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma Suat Yıldırım
Aman ey şûh-i nâzende Sultan II.Mahmut (Adlî)
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Muallim İsmail Hakkı Bey
Aramızda bir sorun var İsmail Demirkıran
Aşk rengi dudağında bir tebessüm ararken Sadun Aksüt
Aşkınla yandır sultânım Allah Hüseyin Sadettin Arel
Ateş-i hicrinle yakma sîne volkan olmasın Muallim İsmail Hakkı Bey
Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar Selâhattin Pınar
Bildin mi canım sensin civanım Cevdet Çağla
Bir hâdise var can ile cânân arasında Servet Yesârî Bey
Bir nev-civânsın şûh-i cihansın Rahmi Bey
Bir rüzgâr saçlarımı dağıtsa uzak limanlarda Selâhattin İçli
Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler İsmail Demirkıran
Bir yiğit gurbete düşse gör başına neler gelir Ali Ulvi Baradan
Bu dil seni pek beğendi Kemençeci Usta Yani
Çağ dolusu sevdim seni yıllar ne ki İrfan Doğrusöz
Cana can-suzâne sır söyler lîsanmış gözlerin Mustafa Uyar
Çekip şemşîr-i safvet eyledin düşmanları tedmîr Zekâî Dede
Çekme sedd gel kûy-i cânâne Hisâr Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Daha bilmem kaç mevsim böyle sensiz geçecek Akın Özkan
Dalma gönlüm dalma hayâle Şekip Ayhan Özışık
Deldi bağrım bülbül-i bî-çâre nâlânın senin Hüseyin Sadettin Arel
Dök zülfünü meydâne gel Tanbûri Mustafa Çavuş
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli Tanbûri Mustafa Çavuş
Düştüler birer birer takvimin yaprakları Sadun Aksüt