Çargah Makaminda Eserler (33 Eser)

Oyun Havası Hüseyin Sadettin Arel
Oyun Havası Tarık Kip
Peşrev Reşat Aysu
Saz Semâîsi Reşat Aysu
Sirto Meçhul
Âşıkın maksûdu ol mahbûb-i bî-hemtâ imiş Cinuçen Tanrıkorur
Bu hasta dili görmeğe sa'y-i nazarın yok Muallim İsmail Hakkı Bey
Bülbül ki âşîyân-ı kadîmi koyup gelir Cinuçen Tanrıkorur
Cennetten bir parça misâli Türkiye'm güzel yurdum Edvan Kengil
Çok güzelsin hüsn-i ânın mâhısın Hüseyin Sadettin Arel
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul
Derd istiyorum sanma ki derman ararım ben Cinuçen Tanrıkorur
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında Hüseyin Sadettin Arel
Dolsun dile nûrun aç nikabın Hüseyin Sadettin Arel
Ey cemâlin pertev-endaz-ı semavati'l ulâ Osman Fazlî Efendi
Gel gel yanalım âteş-i aşka Meçhul
Güzel kızım esmer kızım Hüseyin Sadettin Arel
Her zoru yenersin rehberin ATA'n Sevinç Tevrüz
Hey nâme sen ol mehlikadan mı gelirsin Neyzen Rızâ Bey
Kahkahan aks eder bezme ney olur Hüseyin Sadettin Arel
Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır Azîz Mahmud Hüdâî Hz.
Mevlâ'ye salli ve sellim daimen ebeden Meçhul
Muzaffersin ey Türk genci Mûsa Süreyyâ Bey
Sanma cevrin güzelim gönlümü yıktı aşkı Hüseyin Sadettin Arel
Savurdu düşmanı döktü denize (ATATÜRK MARŞI) Kâzım Narmanlı
Sporcu kızlar Sadettin Kaynak
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Meçhul
Tâ seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır benim Muallim İsmail Hakkı Bey
Târ-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigâr Hüseyin Sadettin Arel
Tıpır tıpır yürürsün Meçhul
Urdu feleğin sînesine dağ ile hasret Neyzen Rızâ Bey
Yâd'elden selâm sana benim aziz vatanım (ATATÜRK MARŞI) İrfan Doğrusöz
Yüzbin cefâ kılsan bana... Meçhul