Muhayyer Kürdî Makaminda Eserler (612 Eser)

Peşrev Akın Özkan
Peşrev Hânende Asdik Ağa
Saz Semâîsi Ferit Sıdal
Saz Semâîsi Kanuni Mehmed Bey
Saz Semâîsi Reşat Aysu
Saz Semâîsi Sadi Işılay
Acılar gözlerde yaş dizi dizi Türkân Öncü
Acılar senden vefâlı çıktı geleceğim deyip bekletmediler Kutlu Payaslı
Acıyor elleme kalbimde yarandır kanayan Mustafa Uyan
Adım adım iz ettim bu şehrin yollarında Erkan Yüksel
Adım adım ümit verdiğim yollar Kutlu Payaslı
Adındı yazdığım kalbini çaldığım M.Tevfik Bedük
Ağlattı hep felek gönül sazımı Nûrettin Demirtaş
Ağlıyorum gamlı görüp böyle seni işte ben Muallim İsmail Hakkı Bey
Agûşe çekerdim seni pîrâhenin olsam Zekâî Dede
Ah gönül perîşân olduğun yeter (GÜL'ÜN YEMİNİ) Ali Ulvi Baradan
Ah şu yalnızlık gözümde yaşlar Şekip Ayhan Özışık
Akdeniz kumsalına uzanmış Suat Yıldırım
Aklını gönlünün emrine ver ki güzeli gönülle bulursun ancak Fahri Dibekoğlu
Akşam başka sabah başka Hüsnü Üstün
Akşam güneşinin battığı yerde Özcan Korkut
Akşam oldu güneş battı gönlüm yine karardı Teoman Önaldı
Akşam olunca yârelerim sızlar Nazif Girgin
Akşam olur yaram kanar sessizce Ali Şenozan
Akşam üstü bahar günü İzmir'de Teoman Önaldı
Akşam yine gölgen yine gölgen yine akşam Sadettin Kaynak
Al gönlünü ondan bana ver Ali Erköse
Al gülün dalında diken var diye Mahmut Oğul
Alev alev kalbimdesin yakıyorsun her halinle Mustafa Malay
Alev alev yanarken kalbim her an kanarken Ömür Gençel
Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Selâhattin Demirtaş
Aman güzel Maçka'lı Sadettin Kaynak
Ararım adresi aldım elime Orhan Kızılsavaş
Artık görsem yüzünde gönlümün baharını Nûrettin Demirtaş
Artık herşey bilinsin kalmasın gizli saklı Metin Everes
Artık yeşerecek bir dalım yok Necdet Tokatlıoğlu
Arz-ı niyâzımız sana gerçi cemîledir Zekâî Dede
Aşık olmak ne ki bitmeyen heves Bilge Özgen
Âşıkları inandırır yalan vâd ile kandırır Ali Şenozan
Aşk bağında seni seçtim eş diye Faruk Şahin
Aşk elinden derde sal gönlümde binbir yâre kıl Vefik Ataç
Aşk yaşanır anlatılmaz demir değil su katılmaz Tahir Sıral
Aşka göz kırparak gülüştüğümüz Bilge Özgen
Aşka son vererek gönül durulsa Hasan Soysal
Aşka yasak koyma gönlünü dinle Remzi Oktar
Aşkı içtim gözlerinden çıkma sakın düşlerimden Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Aşkımız bitti demiştin caydım desen neye yarar M.Ümit Sipâhi
Aşkın bir yalanmış şimdi anladım Arif Sami Toker
Aşkına tutulmuşum senin ben esirinim Râfet Kıral
Ateş ektin giderken yüreğimde közler var Engin Çır