Sabâ Makaminda Eserler (379 Eser)

Peşrev Kemani Hamza
Oyun Havası İsmail Demirkıran
Peşrev Giriftzen Asım Bey
Peşrev Tarık Kip
Peşrev Tanburi Osman Bey
Saz Semâîsi Ethem Efendi
Saz Semâîsi Neyzen Aziz Dede
Saz Semâîsi Osman Bey
Saz Semâîsi Süleyman Erguner
Saz Semâîsi İsmail Demirkıran
Saz Semâîsi Muallim İsmail Hakkı Bey
Saz Semâîsi Edhem Efendi
Sirto Turan Yalçın
Ağla gözüm ağla gülmezem ayrık Meçhul
Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Suphi Ziyâ Özbekkan
Ağlasın bülbülleri varsın bu bağ-ı alemin Sadettin Kaynak
Ah bitmeyecek dertlere düştüm ki derinden Burhan Durucu
Ah bu âşıklık ne müşkil kâr imiş Lâtif Ağa
Aldı yaşlar gözlerimden son feri Rüştü Eriç
Alemde zafer bulayım hem şâd olayım ben Zafirâki Efendi(Kemânî)
Allah Vâhid lâyezâl (Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed) Meçhul
Andım o geçen günleri hasretle derinden Sadettin Kaynak
Arifler meclisi yüksek olurmuş Muzaffer İlkar
Artık ne teselli ne ümîd kaldı hayattan Metin Everes
Arzum senin cemâlinde aşkın bendedir Allah'ım Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Aşığın bakışına güneşin yakışına kaderin akışına dur diyebilir misin Erdinç Çelikkol
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Suphi Ziyâ Özbekkan
Âşıkına eylemez al Nûman Ağa
Aşk bağına girsen eğer Zeki Altun (Hâfız)
Aşkımın hep yıkılınca siteminle temeli Artaki Candan
Aşkın ne güzel zevkini sürdüktü seninle Râkım Elkutlu
Aşktan yana sormuştum yaşı yoktur dediler Edvan Kengil
Ayrılık ateşi kalbe dolunca Amir Ateş
Bad-ı sabâ bir sorum var nûr-i semâya Necip Altın
Bâd-ı sabâ melin melin esersin Tanbûri Mustafa Çavuş
Bâd-ı sabâya sorsunlar cânân illeri nerdedir Arif Sami Toker
Bağrı yanık bir anayım Kadri Şençalar
Bahçemizde gonca güller soldu gitti gelmedin Alâeddin Şensoy
Bahçenizde boynu bükük lâleyim Sabri Süha Ansen
Bakışın âhuya dönmüş gülüşün ömre bedel Ömer Dilek
Bana bâd-ı sabâ ol serv-i gül-ruh'dan haber vermez Muallim İsmail Hakkı Bey
Bana gayrı karışma barış ister barışma Dede Efendi
Başladım feryâde ben bülbül gibi Hüseyin Fahri Tanık
Bekledim çok gelmedin ah Mediha Şen Sancakoğlu
Bekler beni her gün susamış bir ecelim var Artaki Candan
Belki bensiz bu yollardan geçeceksin bir akşam Ziyâ Taşkent
Ben ağladım sen ağladın ağladık Suphi İdrisoğlu
Ben bu meclislerde hayretler gördüm Rüştü Eriç
Ben bu mihnetler içinde buldum artık hâlimi Hayri Yenigün
Ben yanında her zaman bir sırra eriyorum Nûrettin Gökmen