Mâhûr Makaminda Eserler (589 Eser)

Peşrev Rauf Yekta Bey
Peşrev Tanburi Cemil Bey
Peşrev İsmail Demirkıran
Peşrev İsmail Hakkı Bey
Peşrev Gazi Giray Hân
Saz Semâîsi Ferit Sıdal
Saz Semâîsi Gültekin Aydoğdu
Saz Semâîsi Gazi Giray Hân
Saz Semâîsi Gevheri Osmanoğlu
Saz Semâîsi Kemençeci Nikolaki
Saz Semâîsi Reşat Aysu
Saz Semâîsi Refik Fersan
Saz Semâîsi Refik Talat Alpman
Zeybek Meçhul
Zeybek Muallim İsmail Hakkı Bey
Aceb bu benim cânım âzâd olamı yâ Rab Meçhul
Acı sonsuz yaralar yüzbini aşkın yüreğim Oğuz Şenler
Açık kalsa kollarım sensiz geçse yıllarım Suphi İdrisoğlu
Açıldı gönlümün sevdâ kapısı Câvit Ersoy
Acırım âşık olup da yanana Giriftzen Asım Bey
Ada'dan kotramızın yelkenini tez açalım Şemsettin Ziyâ Bey
Ah ü zâr-ı aşka uymuş kâm-yâb olmuş gönül Fehmi Tokay
Akdeniz'de parlayan bir incisin Alanya (ALANYA) Süleyman Erguner
Aklım gider ol câzibe-i hâli görünce İlya Efendi
Akşam oldu dönde bak kaybolan ışıklara İskender Kemâl Sincer
Akşam oldu sabah oldu gelmedin Kenan Günel
Akşam yine yâdınla harâb oldu gönül Rüştü Eriç
Akşamın kucağında son renkler erir gibi Faruk Şahin
Al bu geceyi vur ötekine Fethi Karamahmudoğlu
Al gülün dalında diken var diye Alâeddin Pakyüz
Al yanına bir dil-nevâz Dellalzâde
Alamam doğrusu dest-i emele Şerif İçli
Aldandı gönlüm va'd-i visâle Meçhul
Aldı aklım bir gonce-leb Sultan II.Mahmut (Adlî)
Alem bizar oldu benim zarımdan Sadettin Kaynak
Alemde minnet etmez gönül artık feleğe Sadettin Kaynak
Allahümme sâlli alel Mustafa(Salât ü Selâm) Meçhul
Aman aman Bağdat'lı cilvesi gâyet tatlı Meçhul
Aman felek aman senin elinden Bilge Özgen
Aman sâkî lûtfuna âmâdeyim Lem'î Atlı
Andıkça bütün ömrümü rûhum yine ağlar Nuri Halil Poyraz
Anılar mâzide kaldı artık Turhan Taşan
Anlat hele derdin nedir aşık mı nesin sen Faruk Şahin
Aradan yıllar değil ömür geçse özlerim İsmail Demirkıran
Artık yeter bu hasreti çekemem Aydın Tekindor
Asil mağrur duruşunu seviyorum İstanbul'um Mediha Şen Sancakoğlu
Âşıka Bağdad sorulmaz ufukları aşar gider Münir Nûrettin Selçuk
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Ahmet Çağan
Aşk bağımız vîran olmuş yâr ona bîgânedir Mebrûke Çağla
Aşk için ağlıyorsun daha neler aşk olsun Zekâi Tunca