Sultan-ı Bûselik Makaminda Eserler (1 Eser)

O yâr bezme geldi kalmadı gitti Refik Fersan