Segâh Makaminda Eserler (530 Eser)

Peşrev Hasan Ferit Alnar
Peşrev Osman Bey
Peşrev Neyzen Yusuf Paşa
Saz Semâîsi Hüseyin Sadettin Arel
Saz Semâîsi Kemani Hızır Ağa
Saz Semâîsi Sadun Aksüt
Saz Semâîsi Sadi Işılay
A efendim bu gurbetlik tez bitsin Alâeddin Yavaşça
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Meçhul
Açılsın ellerimiz Allah diyelim Allah Rüştü Eriç
Aczi idrâk etmeyen benlik güder bulmaz felâh Vefik Ataç
Ağladım ümitlerim ağyâre kurban oldu hep Zeki Arif Ataergin
Ağlar sensiz şu gönlüm için için derinden Şekip Ayhan Özışık
Ah o gönül hırsızı verir içime sızı Nuri Halil Poyraz
Akmada gözyaşlarım bârân gibi Baha Bey(Sermüezzin)
Akşam yine rûhumdaki hicrân ile yandım Vecdi Seyhun
Al al idi yanakların Akın Özkan
Alâda bir servi bitmiş Mustafa Düzgünman
Alem içre âdemoğlu haşredek sürgündemi Cinuçen Tanrıkorur
Alemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece Meçhul
Allah Allah hak bir Allah lâ ilâhe illahlah Sabahattin Hizmetli
Allah bize lûtfetti şükür elhamdulillâh Meçhul
Allah Hû Allah Lâ İlâhe İllâllah Meçhul
Allah ü ekber kâim onunla mihrâb ü minber Muâllim İsmail Hakkı Bey
Allah yâ Dâim Allah yâ Bâkî Meçhul
Allahümme Lâ İlâhe İllâllah Hû (İsm-i Azam duası) Ümit Gürelman
Allahümme sâlli alâ seyyidinâ (Salât-ı Ümmîye) Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Almış aydınlığı günler yüzünden Akın Özkan
Aman avcı vurma beni Meçhul
Anladım ki tek aşk varmış o da senin aşkın Rabbim Erdal Şâhin
Araya araya bulsam izini Meçhul
Artık demir almak günü gelmişse zamandan Hasan Soysal
Artık kalmadı sabr ü karar Hacı Fâik Bey
Artık o hayâl bahçemizin gülleri soldu Ümit Gürelman
Artık yıkılsa cihan düşünmem seni bir an İlgün Soysev
Âşığın bakışına güneşin yakışına kaderin akışına dur diyebilir misin M.Sabri Akçagül
Âşık oldum sorma hâlim hüzn ile doldum bugün Râdife Erten
Âşık olmak yasakmış sanki Hasan Sözeri
Aşk ateşten bir gömlek onu giyenler bilir Amir Ateş
Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene İbrâhim Taşkent
Aşk cefâ tahtını gönlüme kurdu Cevdet Çağla
Aşk ne büyük emeldir Arif Sami Toker
Aşk sarhoşu olmuşum ben geziyorum ben bulutlarda Gündoğdu Doğan
Aşk yıktın gör dil-i vîrânımı Rüştü Eriç
Aşk-ı mes'udumuzu Hâlik-i sevdâ korusun Aleko Bacanos
Aşka düşmek iptilâdır firkati hem çok belâ Rıdvan Lâle
Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni Yakup Gören
Aşkın çok güzel ver Allahım ver Suphi İdrisoğlu
Aşkın dikenler gibi kaldı kalbimde benim Amir Ateş
Aşkın içimde bir çınar gibi Amir Ateş