Isfahân Ruy-i Neva Makaminda Eserler (2 Eser)

Peşrev Gazi Giray Hân
Saz Semâîsi Gazi Giray Hân