Şedd-i Arabân Makaminda Eserler (177 Eser)

Saz Semâîsi Tanburi Cemil Bey
Saz Semâîsi Özgen Gürbüz
Peşrev Erol Sayan
Peşrev Tanburi Cemil Bey
Saz Semâîsi Faruk Şahin
Ağaç bütün meyve bütün ışık bütün Suphi İdrisoğlu
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Câvide Hayre Hanım
Ah eden kimdir bu saat kuytuda Hüseyin Mayadağ
Ah efendim yok çekilmez bu hayat Muallim İsmail Hakkı Bey
Ah felek aldın benim bir tânemi Muallim İsmail Hakkı Bey
Ah o gözler yine mahzun yine üzgün bakıyor Sadettin Çevik
Alem-i vuslatta yâre arz-ı hicrân eyledim Şâkir Ağa
Amâde iken bâde ile dopdolu bir câm Lem'î Atlı
Anladım mâzi hayâl atî serap Rüştü Eriç
Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Aşkımın mehdi o hoş sâhil-i deryâda melek Muallim İsmail Hakkı Bey
Ateş-i aşkınla ey şûh-i şenim Hâşim Bey
Ateş-i hicrân ile yanmakta âh cânım benim Muallim İsmail Hakkı Bey
Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan Fâize Ergin
Bahçelerde aşlama aşlamayı taşlama Denizoğlu Ali Bey
Bakamam gerdenine hiç Selânik'li Ahmet Efendi
Bayramları sevsek bile insanları kırdık yere çaldık Akın Özkan
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Suphi Ezgi
Ben her akşam üç beş kadeh çekerim Yesârî Asım Arsoy
Ben sana hasreylemiştim ömrümü âmâlimi Leylâ Saz
Bende bir ah var ki kimse bilmiyor esrarını Hasan Soysal
Beni endişeye saldı güzelim gelmemeniz Ûdî Kâzım Bey
Beni ister ağlat ister sevindir Enise Can
Benim cân ü ciğergâhım efendim Ahmet Uzel
Benim halim beter her an ey civan Ahmet Uzel
Benim şeyhim seni Hakk'a yetirir Cüneyt Kosal
Bilmeyenler başımız göklere ermiş sanacak Cinuçen Tanrıkorur
Bir çiçektin güzelim açmadan soldun Kâmil Konuk
Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Muallim İsmail Hakkı Bey
Bir vakt idi gülşende gönül tâzelenirdi Mehmet Yürü (Nasib'in)
Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler Ali Ulvi Baradan
Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor Nûri Zeki Bey (Ûdî)
Bitmiyor hiç ıstırabım inlemek kâr etmiyor Ahmet Uzel
Bu gönül bahtınca bir gün gülüp oynasın Ahmet Uzel
Bu yaz Hünkâr sularında yâr dizine yaslandım Yesârî Asım Arsoy
Bülbül ne için dâmen-i yâre el uzattın Selânik'li Ahmet Efendi
Bûy-i zerrin tütüyor kâkül-i zer-târında Bîmen Şen
Canda hasret tende gurbet gözde sonsuz perdesin Erdinç Çelikkol
Canım diyerek kokladığım tatlı kadınsın Yesârî Asım Arsoy
Çektim de senin aşkını yıllarca derinden Fahri Kopuz
Demet demet giden bulut senin kadar uzak değil Ömür Gençel
Derd-i aşkınla dem-â-dem meskenim meyhânedir Kanûni Nubar Efendi
Derd-i gamla geçti ömrüm dâima bî-neş'eyim Agopos Alyanak
Derdim eksilmiyor geçiyor yıllar Kaya Öztaş
Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicrân olur Sedat Öztoprak