Sûz-Nâk Makaminda Eserler (515 Eser)

Oyun Havası Meçhul
Oyun Havası Sadi Işılay
Peşrev Tanburi Emin Ağa
Peşrev Cevdet Çağla
Peşrev Leon Hancıyan
Saz Semâîsi Neyzen Aziz Dede
Saz Semâîsi Refik Talat Alpman
Saz Semâîsi Kemani Tatyos Efendi
Zeybek Meçhul
Zeybek Meçhul
Sirto Meçhul
A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim Meçhul
Affet beni sevgilim aşkı ben ettim heder Kaya Bekat
Ağlar mısın güler misin hasret çekip özler misin Uzman Sağlık
Ağlarım yoktur gelen imdadıma Ahmet Uzel
Ağlayış ve gülüşlerim seninleyse başka güzel Fethi Karamahmudoğlu
Ah bu güzel gence eden işkence Muallim İsmail Hakkı Bey
Ah ne yazık ümid ile yâre inandım Kasım İnaltekin
Ahû bakışlım ey dil-pesendim Râşid Efendi(Neyzen)
Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden Neyzen Rızâ Bey
Akasyalar altında Neveser Kökdeş
Akıl ermez şu feleğin oy'nu çok Hacı Arif Bey
Aklımı verdi hevâya hâl-i anber-bûlerin Rif'at Bey
Alem ağlarken bugün benim dil-i nâ-şâdıma Muallim İsmail Hakkı Bey
Alem-i mehtâba çıksak bir şeb ey âlîcenab Râşid Efendi(Neyzen)
Ali almış sancağını eline Cüneyt Kosal
Alınca gönlümü mihr-i cemâli Hacı Arif Bey
Altınordu himmetinle kurtuldu al sancağım Ali Rızâ Bey(Eyyûbi)
Andıkça ismini içim ürperir Akın Özkan
Artık duy sesimi rûhumu yakma Neveser Kökdeş
Arz etmek için halimi dildârıma Ahmet Uzel
Âşık oldum sana ey gonce-dehen Tanbûri Ali Efendi
Aşk büyülü bir heves yaşanır nefes nefes Alâeddin Yavaşça
Aşk ile yanmaktadır cân ü tenim Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Aşk yalan boşuna yanma diyorlar Bilge Özgen
Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden Muzaffer İlkar
Aşkın bana mâzideki son hâtırâ olsun Abdülhalik Bey
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Meçhul
Aşkınla yanmaktadır cân ü tenim Meçhul
Asümâna çıktı âhım Said Mehmet Efendi
Ateş ve kül arası (AŞK BUDUR) Kaya Bekat
Atfetme sakın hançer-i müjgânını nâgâh Tatyos Efendi
Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin Erol Sayan
Ayrı düştüm sevgilimden dünyâ bana dar oldu Yesârî Asım Arsoy
Ayrılık şarkısı düşmez dilinden Mustafa Malay
Bağ-ı dehrin kalmamıştır neşvesi sünbül hazîn Muallim İsmail Hakkı Bey
Bahar geldi biz bu yerde duralım Meçhul
Bahçemde açan goncaların hepsi dökülsün Kâni Karaca
Bak hâlime cânâ ne kadar etti tebeddül Muallim İsmail Hakkı Bey
Bak şimdi de gönlüm seni andı sana yandı Şevki Sevgin (Neyzen)