Nihâvend Makaminda Eserler (2169 Eser)

Longa Kevser Hanım
Etüt Şerif Muhiddin Targan
Longa Arif Sami Toker
Oyun Havası Selahattin Erköse
Oyun Havası Ferit Sıdal
Peşrev Reşat Aysu
Peşrev Refik Fersan
Peşrev Kanuni Mehmed Bey Bey
Peşrev Hüseyin Sadettin Arel
Peşrev Tanburi Büyük Osman Bey
Saz Semâîsi Gazi Giray Hân
Saz Semâîsi Hasib Dede
Saz Semâîsi Mesut Cemil Bey.
Saz Semâîsi Mesut Cemil Bey
Saz Semâîsi Neyzen Tevfik
Saz Semâîsi Reşat Aysu
Saz Semâîsi Refik Fersan
Saz Semâîsi Vecdi Seyhun
Saz Semâîsi Ömer Altuğ
Saz Semâîsi Şerif Muhiddin Targan
Zeybek Meçhul
Acelem var güzelim aylar yıllar pek hızlı Alâeddin Yavaşça
Acı duysam diyerek aşkın ilâhi tadını İsmail Hakkı Fencioğlu
Açılan gül gibisin pembe beyaz sevdiceğim Mediha Şen Sancakoğlu
Açıldı bahçede güller Rif'at Bey
Açıldın rûhumda solmaz çiçeksin Nevzat Güyer
Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-fem'im Muallim İsmail Hakkı Bey
Acıyla geçti günlerin sana ışık çok yakın Yaşar Özcan
Açmadan sararmış bir çiçeksin artık Ali Şenozan
Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Süleyman Mertkanlı
Açsın yüzünün o şen baharı Ahmet Uzel
Açtı firkat yâreler dilde perî Giriftzen Asım Bey
Adın ay toprağının kırmızı katmer gülüdür Akın Özkan
Adın bir duâ gibi dudaklarımda inan Süleyman Mertkanlı
Adını anmaya varmıyor dilim herşey bitti diyen sen olmadın mı Dursun Karaca
Adını haykırsam karanlıklara gurbette sesimi sen duyar mısın Hasip Celil Kolaş
Ağlama sen sevgilim baharı bekle İlgün Soysev
Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor Sâdi Hoşses
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda Rüştü Şardağ
Ağlatıp küstüreceksen boynumu büktüreceksen Süleyman Mertkanlı
Ağlatma felek yeter olsun bu azâbın Ferit Tan
Ah benim şu deli gönlüm İlgün Soysev
Ah bir bilsen içimi nasıl susamış sana Kasım İnaltekin
Ah cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım Tatyos Efendi
Ah Ey sipihr-i gaddar vey tali-i sitemkâr Meçhul
Ah ile geçti gecem ağladım için için Remzi Akansel
Ah o ne gözler yaktı benim cânımı Edib Erten
Ah şu zâlim senelerden çalıversek ne olur Mediha Şen Sancakoğlu
Ahımı hicrânımı sakladım gizli tutdum Selâhattin İnal
Ahteri düşkün garib-i âşık-ı âvâreyim Hacı Arif Bey