Nikrîz Makaminda Eserler (259 Eser)

Longa Tanburi Cemil Bey
Longa Haydar Tatlıyay
Peşrev Kemal Batanay
Peşrev Mümin Ağa
Saz Semâîsi Reşat Aysu
Saz Semâîsi Refik Fersan
Zeybek Meçhul
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda İsmail Ötenkaya
Ahû gözlü Ayşe'm Erdinç Çelikkol
Akşam olur güneş iner tepeden Nihat Adlim
Alamazsın geriye geçen bir günü bile Fethi Karamahmudoğlu
Allı kızım güllü kızım Turgut Tokaç
An olur bendene lûtfun avunur aldanırım Fethi Karamahmudoğlu
Aradım gece gündüz seni her yerde Fatma Sâlih Orak
Arşda gökte her yerde dermân olur her derde Aslan Hepgür
Artık benden kaçamazsın güzelim İlgün Soysev
Âşıklar sadıklar işitmiş olun Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Âşıklara gülerken inanmam aşka Orhan Doğanay
Âşıkların her bir demi bir rûz-i mihendir Muallim İsmail Hakkı Bey
Aşk insanı sarhoş eder bir güzele vurulunca İlgün Soysev
Aşkımla bu şeb işte perîşân olacaksın Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Aşkın hem tatlı hem zehirli Hüseyin Sadettin Arel
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider Zeki Atkoşar
Aslımı neslimi tarihlere sor cihana ün salmış yüce Türk'üm ben Faruk Şahin
Atatürk'üm karşımda Selâhattin İçli
Ateş olsa sağım solum bağlasalar elim kolum Mustafa Malay
Ateş olur kavurursun vefa yok ki güzel sende Mediha Şen Sancakoğlu
Atımı bağladım yolun sağına Meçhul
Attığım adımın gittiğim yolun Alâeddin Pakyüz
Ay ışır iplik iplik gökten sevda dökülür Fethi Karamahmudoğlu
Ayda yılda bir kerre mutlu oldum sanırım Rüştü Eriç
Aydın'da doğan erlere cepken yaraşır Cinuçen Tanrıkorur
Ayşe'm suya gider testi elinde Nihat Adlim
Bahar bizim köye geldiği vakit Nihat Adlim
Bahar geldi açıldı gül Meçhul
Bahar oldu düştük dile sende efgân eyle bülbül Erol Başara
Bahçemdeki son goncada çehren gülüyor Metin Everes
Bahçemizden geçti artık ilkbahar İsmail Hakkı Fencioğlu
Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma Kadri Çelebi(âmâ)
Ben dost hevâsına düştüm Hüseyin Sadettin Arel
Ben kime varıp arz edeyim hâlimi ey dost Muallim İsmail Hakkı Bey
Benim aşkım senin aşkın bütün bunlar birer hülyâ Cevdet Çağla
Benim cürmüm nihayetsiz mükemmellik senin kârın Akın Özkan
Benim hâlim nicedir yar Erdinç Çelikkol
Benlerle bezenmiş gibi gerdânına yandım Erdinç Çelikkol
Berây-ı ta'ne-i mâ in heme çi der cûşend Şeştârî Murat Ağa
Bir ahdı kavî yâr ile peymânım olursa Muallim İsmail Hakkı Bey
Bir destan dolaşır Bolu dağının dumanında rüzgârında.. Selâhattin İçli
Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni Hüseyin Sadettin Arel
Bir güzele gönül verdin delisin sen Gündoğdu Doğan