Zâvil Makaminda Eserler (81 Eser)

Peşrev Tanburi Zeki Mehmet Ağa
Saz Semâîsi Tanburi Zeki Mehmet Ağa
Aşka susayanlara ummanlar kâr etmiyor Alâeddin Yavaşça
Aşkın ile bir mâkâma erdim ki bu dem Arif Sami Toker
Ayrılık düştü dil-i nâlânıma Hacı Fâik Bey
Bahçeye bar diyemem ayvaya nar diyemem Meçhul
Bak şu kaşa bu göze ciğer kebap oldu köze Necip Gülses
Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir Sultan III.Selim (İlhâmî)
Bir daha semtine gelmek istemem Fethi Karamahmudoğlu
Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil Cemil Altınbilek
Bir tarihe mâl olmada ismiyle beraber Rüştü Eriç
Bir vefâsız yâre bir bî-çâre teslim ettiler Muallim İsmail Hakkı Bey
Bosna saraya bakar hasreti gönlüm yakar Ahmet Uzel
Bu bahar bir başka bahar Gündoğdu Doğan
Bulunmaz nev-civansın hem-dem-i ağyârsın hayfa Küçük Mehmet Ağa
Çok dolaştım görmedim hiç dengini Alâeddin Yavaşça
Darbe-i hüsnün hıram-ı kametin Meçhul
Dîdeden çıkmaz hayâlin bir zaman ey meh-cemâl Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Dudağında yangın varmış dediler Sadettin Kaynak
Durman yanalım ateş-i aşka Selâhattin Demirtaş
Dûş-i derd-i aşk olan bî-çâre dil feryâd eder Muallim İsmail Hakkı Bey
Düşlerimde yaşarken birden çıktı karşıma Suphi İdrisoğlu
Elâ gözlüm yıktın benim evimi Sadettin Kaynak
Emine'm benim nazlı güzel Emine'm Neşet Halil Öztan
Evlerinin önü yoldur yolaktır Muallim İsmail Hakkı Bey
Ey bâd-ı sabâ nerde benim rûh-i revânım Ahmet Uzel
Ey gonca açıl koklayalım âşıkın üzme Muallim İsmail Hakkı Bey
Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Ey güz güneşim bağlı kalıp ahd ile anda Akın Özkan
Ey şehenşâh-ı serir-ârâ-yı makbûl-i cihan Hacı Fâik Bey
Geçmişi hiç düşünme bu gece ne olursun Metin Everes
Geldi cânan hoş eyledi Neveser Kökdeş
Gölgenizde yer verin salkım söğütler dedim Bilge Özgen
Gönlüm senin için vardı felek seni benden çaldı Mustafa Uyan
Gönül tellerini germe bu kadar sevgiden anlayan kaç kişi kaldı Bülent Özbayram
Görmüş değil mislin felek Medenî Aziz Efendi
Güller güzel başka başka bülbülleri gelir aşka Ömür Gençel
Gün kavuştu gelmedin Mehmet Yürü (Nasib'in)
Güzelim gel gidelim âlem-i âb eyleyelim Bîmen Şen
Hangi çılgın karanfil dudaklarındır Fethi Karamahmudoğlu
Hûb-sadâ bir güzel yaktı bu gönlümü Muallim İsmail Hakkı Bey
İd erişsin bâis-i şevk-i cedîd olsun da gör Hacı Fâik Bey
Kaç kerre okur sana sevdiğimi gözlerim Ahmet Uzel
Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer Mahmut Yivli
Karardı gözlerim aşkın yelinden İsmail Demirkıran
Kaş yaparken göz çıkarma dinle beni Gündoğdu Doğan
Kim demiş gönlüne artık yaşlandı Gündoğdu Doğan
Kurban olam endâmına yâr senin Bîmen Şen
Martılarla bir yolculuk Rüştü Eriç
Meclisinde mâil oldum ben bir kaşı karaya Meçhul