Rast Makaminda Eserler (1190 Eser)

Medhal Enise Can
Medhal Ferit Sıdal
Oyun Havası Meçhul
Oyun Havası Haydar Tatlıyay
Oyun Havası Mustafa Demiray
Peşrev Benli Hasan Ağa
Peşrev Neyzen Yusuf Paşa
Peşrev Refik Fersan
Peşrev Kemani Tatyos Efensi
Saz Semâîsi Benli Hasan Ağa
Saz Semâîsi Cemil Beşir
Saz Semâîsi Gevheri Osmanoğlu
Saz Semâîsi Tarık Kip
Saz Semâîsi Kemani Tatyos Efendi
Sirto Zati Bey
Sirto Meçhul
Zeybek Meçhul
Açık hava müzesi yurdumun her köşesi Hüseyin Erbay
Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi Drama'lı Hasan Hasgüler
Açıldı ezhâr-ı bahar çiçekleri pek severim Meçhul
Açmak için suyu neyler goncaya bülbül dili gerekir Fethi Karamahmudoğlu
Aczi idrak etmeyen benlik güder bulmaz felâh Yılmaz Karakoyunlu
Adın sevdâ mı senin İsmail Akçapınar
Adını andıkça yansa dudaklar İrfan Özbakır
Afitâb-ı subh-i mâ evhâ Habîb-i Kibriyâ Yusuf Çelebi
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Refik Fersan
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede İsmail Demirkıran
Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur Gülbenkyan
Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Baha Bey(Sermüezzin)
Ah eden kimdir bu saat kuytuda Okyay Yiğitbaş
Âh etmedeyim her gece sensiz yeniden Şentürk Deveci
Ahen şevkâi ilâ diyâri li kayd-ı fiha... Abdülkâdir-i Merâgi
Ahû biyâ mîrzem âhû biyâ Abdülkâdir-i Merâgi
Ahu gibi bir baktı ümit verdi o gözler Rüştü Eriç
Aile yuvasını kadındır cennet yapan Sadettin Kaynak
Akan çeşme durulur mu Rüştü Eriç
Akıyor bir engine damla damla Abit Karaca
Aklımı başımdan aldı gözlerin Bilge Özgen
Aklımı yellere verdim Yalçın Tura
Akşam yine çöktü gönlüme kasvet dolu his Alâeddin Yavaşça
Akşamki baloda güzelim beni görünce Muallim İsmail Hakkı Bey
Akşamlar sesini çağırır bana beklerim gelmezsin gelemez misin Erol Başara
Al alma allanıptı Meçhul
Al renginle süslenir güzel yurdum toprağım Hüseyin Sadettin Arel
Aldattın kalbimi sen (ZALİM KADIN) Erol Sayan
Âlemde vefâkâr olacak yâr-ı vefâ yok Ahmet Uzel
Aleme bir başka âlemdir dem-i evvel bahar Hüsnü Bey(Hâfız-Enderûnî)
Alemi ihâtâ kıldı ateşiyle âhımız Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Alemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece Mustafa Efendi (Çalâkzâde)
Alevleri esen rüzgâr körükler Bilge Özgen