Evc Makaminda Eserler (248 Eser)

Peşrev Akın Özkan
Saz Semâîsi Aydın Oran
Saz Semâîsi Akın Özkan
Saz Semâîsi Erdoğan Tekdağlı
Saz Semâîsi Haldun Menemencioğlu
Saz Semâîsi Hasan Soysal
Saz Semâîsi Kayhan Şentin
Saz Semâîsi Mehmet İhsan Özer
Saz Semâîsi Kemençeci Nikolaki
Saz Semâîsi Sadun Aksüt
Saz Semâîsi Sedat Öztoprak
Saz Semâîsi Tamer Alanyalı
Saz Semâîsi Muallim İsmail Hakkı Bey
Longa Aydın Oran
Oyun Havası Aslan Hepgür
Oyun Havası Sedat Öztoprak
Peşrev Aydın Oran
Peşrev Hüseyin Sadettin Arel
Peşrev Küçük Osman Bey
Peşrev Kayhan Şentin
Peşrev Refik Fersan
Açarken her seher bahçende güller (GÜLİSTAN GÜZELİ) Teoman Önaldı
Açık konuş seni bu güne kadar benim gibi seven biri var mıydı İlgün Soysev
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede Rüştü Eriç
Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gûn için Tanbûri Ali Efendi
Akşamın sabahı da vardır bir tânem Fethi Karamahmudoğlu
Akşamları hep aynı sokaktan geçiyorsun Bilge Özgen
Aleyke sallâllah yâ hayre halkıllâh Kenan Rifâî
Allah u Rabb-i lâyezâl Ali Şîrüganî (Dede)
Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman Hâlit Bey (Sermüezzin)
Artık deli gönlümdeki çarpıntı düzelsin Fethi Karamahmudoğlu
Arzuma dizgin sevgime zincir vuramazsın İsmail Ötenkaya
Âşıklar eskidenmiş aşklar yine eskiden Mehmet Nazmi Özalp
Aşkınla harab olduğumu söyleyebilsem Artaki Candan
Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ Rif'at Bey
Ateşim yanmadan tütünüm tüter Meçhul
Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi Meçhul
Ayağına giymiş sedef nalini Meçhul
Bağ-ı sînemde açıp lâle gibi dağ-ı derûn Mehmet Bey(Neyzen)
Bak şu Hakk'ın hikmetine ne güzeller yaratmış Meçhul
Bazen girerim altına dehrin Sadettin Çevik
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu Tanbûri Ali Efendi
Ben gedayım şöhret-i darâyı versen istemem Ahmet Uzel
Ben helâl ettim sana kendi elimle kanımı Sedat Öztoprak
Benim yârim görünsün sürmeleri sürünsün Meçhul
Beyhûde yere cilve-i cânândan usandım Sedat Öztoprak
Bezm-i gülzâr-ı çemende Neyzen Râşit Efendi
Bezmimizden gitti dildâr ağla ey dil ağla sen Nihat Adlim
Bezminde yaşanmış ne güzel günlerimiz var Esin Seçkin
Bi sultâner Rifâî yâ seyyîd Ahmed Meçhul