Muhayyer Makaminda Eserler (324 Eser)

Peşrev Salim Bey
Saz Semâîsi Hasan Soysal
Saz Semâîsi Salim Bey
Saz Semâîsi Tanburi Cemil Bey
Saz Semâîsi Tanburi Küçük Osman
Peşrev Tanburi Cemil Bey
Aceb bülbül ey melek feryâd eder mi kafeste Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
Ada'ya gel gidelim bir gececik bizde kal Sadettin Kaynak
Ağlamaktan dîdeden aldı felek tâb ü fer'i Rif'at Bey
Ağyâri alma yanına lâyık değildir şânına(SILA TÜRKÜSÜ) Ali Rif'at Çağatay
Ah bir güzele mi takıldı gönlüm M.Sabri Akçagül
Ah felek (Ey felek) aldın benim bir tânemi Bîmen Şen
Akşam yine mehtâba bakıp hep seni andım Mustafa Sunar
Aksu önünden Ayşe geçerdi Hasan Efendi(Ûdî)
Alem-i işrette mest olmuş ne Cem'ler görmüşüz Mehmet Eşref (Hâfız-Ûdî)
Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Anacığım nice olur hali yardan ayrılanın Sadettin Kaynak
Ankara'nın Yürük Kızı ellerinde kınası Yesârî Asım Arsoy
Ara sıra bile olsa güneş varken Turhan Taşan
Aşk dolu sevda dolu gönlüne girebilsem İsmail Demirkıran
Aşk ile yandım sâhidir sandım Râkım Elkutlu
Aşkın bana kısmet-i ezeldir Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Aşkın dili hûn eyledi Rif'at Bey
Aşkınla gönül seyranda her gâh Rif'at Bey
Ateş-i aşkınla gayri âfetim Garbis Efendi(Kânûnî)
Ay batarsa batsın bakışın yeter Ziyâ Taşkent
Ay doğdu batmadı mı Sadettin Kaynak
Aylar gibi doğdun da bu gönlümde Muallâ Lem'î Atlı
Ayrıldık boş yere uçtun yuvadan Ali Şenozan
Ayrılık derdim değil derdim bu gün gönlümdedir Hasan Soysal
Bağa gidersin üzüme İsmail Hakkı Nebiloğlu
Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm İbrâhim Tuğberk
Bahar erse yine sahra serâpâ lâlezâr olsa Muallim İsmail Hakkı Bey
Bahar oldu düştün dile sende figan eyle bülbül Sadettin Kaynak
Bak işte güzelim bahar başladı Yılmaz Yüksel
Bak yine yemyeşil ağaçlar dallar Kâmuran Yarkın
Baktığım oldu günâhım dikkat ile kaşına Hacı Fâik Bey
Bana bir gül vermiştin ya o gün bugün hiç solmadı Ali Şenozan
Bana deli diyen yârim aklımı sen almadın mı Niyâzi Şengül
Başımda duman var kalbimde sızı Sadettin Kaynak
Başımda hasret yeli seni gördüm göreli Gültekin Aydoğdu
Batan gün kana benziyor Sadettin Kaynak
Be-hey zâlim n'idersin sen Rif'at Bey
Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana Hasan Refik Bey
Ben ne sevmek istedim ne de sevilmek ey perî Arşak Çömlekciyan
Ben sana âşık değilim Dede Efendi
Ben sana takrîre imkân bulmadım ahvâlimi Selânik'li Ahmet Efendi
Ben sevgiye hasretim gerçek aşk yaşamadım Metin Everes
Ben yıllarca yanmışım sen de büsbütün yakma Sadettin Kaynak
Bendedir gülleri açmaz bahçeler Ümit Mutlu