Sultânî-Yegâh Makaminda Eserler (218 Eser)

Medhal Kemal Emin Bara
Peşrev Kanuni Hacı Arif Bey
Peşrev Refik Fersan
Saz Semâîsi Kanuni Hacı Arif Bey
Saz Semâîsi Nedim Ağa
Saz Semâîsi Reşat Aysu
Saz Semâîsi Ömer Altuğ
Saz Eseri Ferit Sıdal
Longa Refik Fersan
Longa Sadi Işılay
Adın dua sanki bende tesbih gibi çekiyorum Turhan Taşan
Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından Ali İçinger
Akşam yine mahzun yine sevdâlı boğazda Alâeddin Yavaşça
Al sâzını sen sevdiceğim şen hevesinle Bîmen Şen
Al udu güzel nağme-i dil-sûzunu dinlet Mehmet Yürü (Nasib'in)
Andıkça geçen günleri hasretle derinden Lem'î Atlı
Andım yine derinden seni sevgilerinden Necdet Varol
Âşıkları inandırır yalan sözlerle kandırır Ali Ulvi Baradan
Aşkımın bahçesinde açılan sarı zambak Sadettin Kaynak
Aşkın beni yıllarca helâk etti efendim Suat Yıldırım
Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım Mustafa Sunar
Aşkınla ben oldum yine bülbül gibi giryân Meçhul
Ay gökte hayâle hisse kaynak Münir Nûrettin Selçuk
Bağındaki gülleri gönlümce derebilsem Sadun Aksüt
Bağından her güzel bir gül seçerdi Niyâzi Şengül
Bahçemde çemen gözlerinin rengine benzer Yılmaz Karakoyunlu
Bakışı bir şiir gözleri beste şarkılar yazdığım kadınım işte Suphi İdrisoğlu
Bana bir gün döneceksen koşarak gel güzelim Râfet Kıral
Basdık yine düşmanları avn etti Hüdâ'mız Kâzım Uz (Muâllim)
Başımda kavak yeli esiyor hayır mı ki Alâeddin Yavaşça
Başına iş açtın durup dururken Fethi Karamahmudoğlu
Batıyor şimdi güneş kalbimi mahzun ediyor Muallim İsmail Hakkı Bey
Ben bu şehre sevdâlıyım Faruk Şahin
Ben de çaldım gençliğimde böyle saz Amir Ateş
Ben hazanda solarken sen açtın baharlarda Orhan Kızılsavaş
Ben hep hayâlinle mi bahtiyâr olacağım Amir Ateş
Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın Münir Nûrettin Selçuk
Bileştirdi sevda bizi Sadettin Kaynak
Bilmem ki tahammül mü çoğaldı ne bu hâlim Selânik'li Ahmet Efendi
Bir anlık rüyâ gibi gelip geçti önümden İrfan Özbakır
Bir gören yok bilmiyorlar nerdesin Mes'ud Cemil
Bir güzele âşıkım ne vefâkâr yâr olur Ömür Gençel
Bir güzelin boynunda duran inci gibisin Suphi İdrisoğlu
Bir kâsedir alev dolu gönlüm yana yana Fahri Kopuz
Bir kırık sâgar elimde ağlıyordum bir gece Arşak Çömlekciyan
Bir ömre değil inan ki bin ömre bedelsin Edip Kayhan Özışık
Bir tatlı nağmene köle olmak dilerim Yüksel Kip
Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla Amir Ateş
Bir terâvet verdi kim feyz ile dehre sonbahar Meçhul
Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler Nihat Adlim