Acem Aşîrân Makaminda Eserler (323 Eser)

Saz Semâîsi Refik Talat Alpman
Longa Aydın Oran
Longa Haydar Tatlıyay
Oyun Havası Aslan Hepgür
Oyun Havası Hüseyin Sadettin Arel
Peşrev Gazi Giray Hân
Peşrev Refik Fersan
Peşrev Salih Dede
Saz Semâîsi Neyzen Ali Efendi
Saz Semâîsi Fulya Akaydın
Saz Semâîsi Nezahât Soysev
Saz Semâîsi Şeyh Cemal Şenneyli
Zeybek Sedat Öztoprak
Peşrev Nuri Halil Poyraz
Saz Semâîsi Mısırlı İbrahim Efendi
Saz Semâîsi Ferit Sıdal
Saz Semâîsi Hakkı Bey
Saz Semâîsi Tanburi Emin Ağa
Peşrev Tanburi Emin Ağa
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Zekâî Dede
Acı bir rüzgar ile kalbimi yaktı Yılmaz Karakoyunlu
Açıldı ser-te-ser güller Sultan II.Mahmut (Adlî)
Açtı ol mihr-i cemâlinden izâr Rif'at Bey
Ağaç bütün meyve bütün ışık bütün Arif Sami Toker
Ağla sevdiceğim gül rûhlerinden (JALELER) Abdülkadir Töre
Alev alev gözleri bir şimşek çakar gider Selâhattin İçli
Allah'ı seversen yeter hicrânı uzatma Mehmet Yürü (Nasib'in)
Alsam seni âguşuma yâr-i sitemkâr Mehmet Yürü (Nasib'in)
Artar cihatla şânımız _ (S.II Mahmud) Öztuna'da
Arz-ı hâl için sultâna geldim Lâtif Ağa
Âşık oldum tâli'im efkendedir Muallim İsmail Hakkı Bey
Aşk ehline hicrân ile ülfette safa var Sadettin Kaynak
Aşkın beni sermest ediyorken keder olmaz Hayri Yenigün
Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi Aslan Hepgür
Aşkınla hep bu fakîrin Zeki Altun (Hâfız)
Aşkınla şûride n'ide hüsnün görüp aklı gide Abdi Efendi
Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır Emin Ongan
Ayların sultanı hoşgeldin mübarek Ramazan Erdinç Çelikkol
Bahar geldi gönlüme güldü diye gözlerin Hâldun Kâmran Ayıkgezmez
Bak şu kıza ne çok ağlıyor Sedat Öztoprak
Bakma sakın benden yana Şâkir Ağa
Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim İsmail Baha Sürelsan
Bana sevda dersleri verme ey güzel Seyfi Güldağı
Bana sorarsan nesine mâil oldum handesine Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Bana tavr-ı nigâhın âh mizâcımca değil ey mâh Şâkir Ağa
Ben ben isem canda değil İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Ben bir âşıkım sana gönül verdim Muallim İsmail Hakkı Bey
Ben sende bulup kendimi yalnız sana verdim Rüştü Eriç
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Meçhul
Beni terk etti sultânım Arif Sami Toker