Kürdîlî Hicazkâr Makaminda Eserler (1262 Eser)

Longa Akın Özkan
Longa Mehmet Kasabalı
Longa Kemani Sebuh
Peşrev Akın Özkan
Peşrev Neyzen Raşid Efendi
Peşrev Tanburi Cemil Bey
Peşrev Kemani Tatyos Efendi
Peşrev Kemençeci Vasilaki
Saz Eseri Alâeddin Yavaşça
Saz Eseri Nuri Halil Poyraz
Saz Semâîsi Aydın Oran
Saz Semâîsi Coşkun Açıkgöz
Saz Semâîsi Funda Süyür
Saz Semâîsi Hüseyin Sadettin Arel
Saz Semâîsi Hasan Soysal
Saz Semâîsi Haydar Tatlıyay
Saz Semâîsi Muzaffer İlkar
Saz Semâîsi Necdet Yaşar
Saz Semâîsi Reşat Aysu
Saz Semâîsi Kemani Tatyos Efendi
Saz Semâîsi Kemençeci Vasilaki
Saz Semâîsi Dr.Yaşar Bedük
Saz Semâîsi Yalçın Tura
Saz Semâîsi Mehmet İhsan Özer
A kız nedir gizli gizli yediğin Muallim İsmail Hakkı Bey
Aç sîneni mehtâba bedel çamlar içinde Amir Ateş
Aceb öldürmek mi ahdın ne bana kasdın Meçhul
Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Lem'î Atlı
Ada'da gördüğüm gün gönlüme neş'e saçtın Yusuf Yıldırım
Adalar iskelesi iskelede bir yürek Gültekin Aydoğdu
Adına şarkı yaptım Civan Argönül
Adını anmayın gamın kederin İsmail Demirkıran
Ağaran saçlarımda yılların izi kalmış Ziyâ Taşkent
Ağaran saçlarımla alnımdaki çizgiler Alâeddin Şensoy
Ağlama dertli gönlüm sevgilin dönmez geri Müzehher Güyer
Ağlarım her bir nefeste hüzn-i hüsrânımla ben Halûk Recâî
Ağlatma beni üzme yeter kalpte elem var Ziyâ Levent Topçuoğlu
Ağyâr ile bu günlerde Muallim İsmail Hakkı Bey
Ah bu sevdâ beni mahvetti perîşân oldum Teoman Alpay
Ah eden kimdir bu saat kuytuda Cevdet Çağla
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Akın Özkan
Ah nasıl bir özlemle hayâllerle bekledim Kenan Şavklı
Ahıma hicrânıma bin teselli kâr etmez Niyâzi Şengül
Akşam güneşi kalkmalı saçlara güller takmalı Osman Nihat Akın
Akşam gurubunda aşk bu şevk bin ömre bedel Ali Hasırcı
Akşam yine gölgenle sabah etti bu gönlüm Selâhattin Pınar
Akşam yine sensiz dolaşıp kahrediyorken Faruk Şahin
Akşamlar ufuktan süzülüp gittiğin andır Yesârî Asım Arsoy
Aksaray'dan kol geliyor ben zannettim yâr geliyor Hacı Fâik Bey
Al mendilim sakla benden yâdigâr Mahmut Oğul