Gerdâniye Makaminda Eserler (115 Eser)

Peşrev Gazi Giray Hân
Peşrev Subhi Ziya Ezgi
Saz Semâîsi Subhi Ziya Ezgi
Saz Semâîsi Tanburi İsak Bey
Saz Semâîsi İsmail Demirkıran
Al yanağın alına yanam kimse duymaya Akın Özkan
Arif olur derviş olan Bekir Sıtkı Sezgin
Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi Hacı Fâik Bey
Aşk cür'asın sundu bana Nihat Doğu
Ateşiyle yanıyorken yüreğim Nuri Halil Poyraz
Atımı bağladım ben bir meşeye Meçhul
Avlu deliğinden boyun gösterir Meçhul
Ayrılık perde perde uzaklaşır gider de Sadettin Kaynak
Ayşe kız yallah Meçhul
Bademlerle bir açar baygın ıtırlar saçar Fethi Karamahmudoğlu
Bahar olur yaz olur güzellerde naz olur Yesârî Asım Arsoy
Bahçende gül solmadan gel Mehmet Nazmi Özalp
Bakılır mı o şeh-i kişver-i hüsn-âbâde Ebû-Bekir Ağa
Benden selam olsun Bolu Beyine Meçhul
Beni sermest eden çeşminle âh ebrûlerin cânâ Hacı Fâik Bey
Benim sevdiceğim bahçenin gülü Meçhul
Benzetirlerse hilâli n'ola âlem kaşına Zekâî Dede
Bilmem n'etsem n'eylesem bu halvetin şerbetine Yalçın Tura
Bir yuvayı özlüyorsan yar kıymeti biliyorsan Ali Kolaylıoğlu
Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim Selâhattin Pınar
Bu aşkın sonunda ayrılık varmış İsmail Hakkı Özbilgin
Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var Hacı Fâik Bey
Bulut gelir seher ile Meçhul
Çeşme senin ne belâlı başın var Meçhul
Ceylânımı uçurdular Zeki Duygulu
Çiçek dolu yaylalar geçemedim Zeyneb'im Kâzım Narmanlı
Cihanda sen teksin Necdet Varol
Çilem kavuşmayı hak etti yine Suphi İdrisoğlu
Çıkalım dağlar başına Tanbûri Mustafa Çavuş
Çıktım yaylasına seyrân eyledim Meçhul
Çok görme bana mest-i harab olmayı gönlüm Ahmet Uzel
Dağların sünbülü var bağların bülbülü var Sadettin Kaynak
Derdinden dillere düştüm düşeli İsmail Demirkıran
Devretmedi muradımca zamane Sadettin Kaynak
Diken vardır korumaya gülleri Erol Sayan
Dumanlı görseler ne gün başımı yanıyor dağların çalısı derler İsmail Demirkıran
Düşüncem var dağlar kadar Mahmut Yivli
Erzincan'ın deresini atlayıver Meçhul
Etse Gerdâniye'den yâr ağaz Zekâî Dede
Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım Hacı Fâik Bey
Ey serenler serenler Meçhul
Firâkın sînemi dağlar Hacı Fâik Bey
Gel gidelim kara gözlüm bu yer bizim yerler değil Suphi İdrisoğlu
Gelince vâd-ı visâle bahâneler söyler Hacı Fâik Bey
Gidelim bağlara yemyeşil dağlara Şeref Canku