Gülizâr Makaminda Eserler (59 Eser)

Peşrev Baytar
Peşrev Tanburi İsak Bey
Saz Semâîsi Kanuni Mehmed Bey Bey
Saz Semâîsi Tanburi İsak Bey
Peşrev Hasip Dede
Saz Semâîsi Hasip Dede
Alnına dökülsün ıslak perçemin Burhan Durucu
Aman çoban benim dilber kuzumu Muallim İsmail Hakkı Bey
Aşkımızda düğüm var çözemez onu eller Muzaffer İlkar
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd Cinuçen Tanrıkorur
Ben babamın evin yıktım belâlım (TÜRKMEN KIZI) _(M.İ.H.B.'den)
Beraberce gel gidelim Kemani Rıza Efendi
Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübâ Tanbûri İzak Efendi
Bî-vefâ bir çeşm-i bî-dâd Dede Efendi
Bileydi derd-i derûnum o fitnecû dilber Tanbûri İzak Efendi
Bir gelin geliyor sana yakında İsmail Ötenkaya
Bir güzelin sevdâsı var başımda _ (Ferhad şarkısı)
Bir hoş hırâm tâze civan aldı gönlümüz Tanbûri İzak Efendi
Bülbül seslenirken gönül bağından Dürrî Tûran
Dağ-dar-ı tîr-i gamzendir gönül ey meh-cebîn Tanbûri İzak Efendi
Davullar vurulur halay kurulur İsmail Akçapınar
Davullar vurulur halay kurulur Yılmaz Pakalınlar
Dertli ne ağlayıp gezersin burda Erol Sayan
Dü çeşm-i mesti hâb-ı nâzâ kanmış Rif'at Bey
Geçti artık eski demler gelmez artık n'eyleyim Turan Yalçın
Getirmez güneşler sabahı Erdinç Çelikkol
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var Yücel Aşan
Gönül düşme bu rütbe âh ü zâre Muallim İsmail Hakkı Bey
Güller açıyor sanki gülerken deheninde Refik Fersan
İçmeli âşık olanlar yâr elinden Zeki Duygulu
İntizâr-ı makdemin ey bî-aman Hâşim Bey
İpek kumral saçların zümrütten yeşil gözün (BURSA GÜZELİ) Alâeddin Yavaşça
Kalbimin duyarım titrek sesini İlgün Soysev
Kapkaranlık geceme doğan bir güneş gibi Yaşar Bedük
Kâr etmez âhım sen gülizâre Muallim İsmail Hakkı Bey
Keklik bayırların nazlı dilisin Mûsa Kumral
Konya'lıya güzel derler gözlerini süzer derler Yesârî Asım Arsoy
Madem ki hayatın sonu hicranmış İlgün Soysev
Mecnûn gibi ben dağlar gezerken Hacı Fâik Bey
Mersin bağları yalı Sadettin Kaynak
Nazlı nazlı sekip gider Dede Efendi
O ne güzel o ne pembe yanaklar İsmail Ötenkaya
Onu gördüm özü bildim Hüsnü Üstün
Püskül pencereden uçtu Meçhul
Rehâ bulmadım zülfün telinden Dede Efendi
Şafak söktü yine Suna'm uyanmaz Haydar Telhüner
Sarı perçemini sevdiğim dilber yıldız yıldız ırak olsan sen bana İsmail Ötenkaya
Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem Turan Yalçın
Sevdiğim giymiş boyunca kareler Rif'at Bey
Sormadı hâl-i dil-i gam-hâreyi Nikoğos Ağa