Sabâ Kürdî Makaminda Eserler (1 Eser)

Hakk'a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur Veysel Dalsaldı