Mehmet Tûran Yarar Gufteleri (199 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sûz-Nâk Güzelim zehre gerek yok bana yettin bu gece Akın Özkan Şarkı Semâî
Hicâz Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım Akın Özkan Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Yetsin deme yetmez güzelim bir daha doldur Akın Özkan Şarkı Semâî
Nev-Eser Şimdi bahar gönlümde çünkü o yâr gönlümde Akın Özkan Şarkı Devr-i Hindî
Evc-i Şevk Göze aldım güzelim aşkın için dârı bile Akın Özkan Şarkı Aksak
Evc-i Şevk Depreşti yaram boş yere merhem yenilendi Akın Özkan Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Yağmurlu bir bahârı sarındık seninle biz Akın Özkan Şarkı Düyek
Acem-Kürdî Şimdi bahar gönlümde çünkü o yâr gönlümde Faruk Şahin Şarkı Devr-i Tek
Segâh Seni sevmek bir ibadet güzelim âr edemem Faruk Şahin Şarkı Aksak
Hicâz Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi Suat Yıldırım Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Aşkın beni yıllarca helâk etti efendim Suat Yıldırım Yürük Semai Yürük Semâî
Nevâ Bûselik Gel garip gönlüm benim gel öyle feryâd etme sen Suat Yıldırım Şarkı Devr-i Revân
Evc El mutluyum sanıyor heyhat içim yanıyor Akın Özkan Şarkı Oynak
Kürdîlî Hicazkâr Çağırdı sevgili birden duruldu kanlı yaşım Akın Özkan Şarkı Müsemmen
Evc-i Şevk Köhne dehrin köhne bazarında kâr etmek te güç Akın Özkan Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek Akın Özkan Şarkı Semâî
Dilkeş-Hâverân Başım dumanlı ve yorgun n'olur uzat kolunu Akın Özkan Şarkı Düyek
Evc-Ârâ Yar gitse hasretiyle gelen zâr uyutmuyor Akın Özkan Şarkı Düyek
Şevk-Efzâ Mecnun ile sahralara düşmüş gibiyim Akın Özkan Şarkı Aksak
Rast Bu gönül tahtını kırdınsa da kurdun sayarım Zafer Oytun Şarkı Aksak
Sabâ Bûselik Yâ İlâhî gafletim çok haksızım hak sendedir Akın Özkan İlâhi Düyek
Neva Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut Akın Özkan İlâhi Yürük Semâî
Dügâh İyilikler yücelikler dolu Tanrı'm Akın Özkan İlâhi Sofyan
Acem-Kürdî Yaslı yürek sızlanıyor derdi nedir bilmiyorum Suat Yıldırım Şarkı Yürük Semâî
Hüseynî Turna geçmez dağlarından bağrı yanmış gönlümün Akın Özkan Şarkı Düyek
Nihâvend Al bayrağımın matemi varmış o zamanlar Akın Özkan Şarkı Nim Sofyan
Nihâvend Bir gün bile olsa beni sensiz koma lütfen Akın Özkan Şarkı Semâî
Nihâvend Gel güzelim bir gece bak gam dokuyan gönlümü gör Suat Yıldırım Şarkı Aksak-Y.Semâî
Ferahnâk Yandı ten cânân elinden câna hâcet kalmadı Faruk Şahin Beste Devr-i Kebîr
Ferahnâk Feryâd ederim yâr-ı melek-hû ele geçmez Faruk Şahin Beste Hafif
Ferahnâk Bilinsin hâl-i sevdâdan durup ah ettiğim her gün Faruk Şahin Ağır Semai Aksak Semâî
Ferahnâk Göz gördü kızıl kaşları hançer kana düştü Faruk Şahin Yürük Semai Yürük Semâî
Şevk-Efzâ Pîr-i sevdâ böyle yazmış ta müebbet aşkımı Faruk Şahin Beste Devr-i Kebîr
Şevk-Efzâ Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım Faruk Şahin Şarkı Tek Vuruş
Hicâz İnce bir gül dalısın sende açar her dileğim Faruk Şahin Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Senin hükmün geçer yalnız benim gönlümde sultânım Suat Yıldırım Ağır Semai Aksak Semâî
Rast Yine dalgın bakışın rûhu sarıp nûr ediyor Faruk Şahin Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Apansız bir felâketten karanlık bastı son demde Faruk Şahin Ağır Semai Aksak Semâî
Hicâzkâr Benim derdim nedir dağlar ne bilsin Faruk Şahin Şarkı Curcuna
Sûz-i Dil Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var Faruk Şahin Şarkı Curcuna
Segâh Yâ ilâhî gaflet ettim haksızım hak sendedir Faruk Şahin İlâhi Sofyan-D.Hindî
Nihâvend Ne yârdan geçersin ne serden ne bitmez cefasın gönül sen Faruk Şahin Fantezi Bileşik Sofyan
Beyâtî Nice enginlere daldım nice dardan geçerek Câvit Ersoy Şarkı Aksak
Nihâvend Bir dağ yeli saçlar duru bir gökyüzü gözler Sâlih Berkmen Şarkı Aksak
Pesendîde Güne yaklaş geceden kendini kurtar güzelim Akın Özkan Beste Hafif
Sabâ Yetiş ey kanlı felek bağrımı gel yar bakalım Akın Özkan Şarkı Semâî
Sûz-Nâk Kara kız ah yaramaz kız kara kız Akın Özkan Şarkı Aksak
Nihâvend İçelim gel acılardan yaralardan kaçalım Akın Özkan Şarkı Sofyan
Zâvil Ey güz güneşim bağlı kalıp ahd ile anda Akın Özkan Şarkı Sengin Semâî
Müsteâr Sen cennete gittin cehennem bize kaldı Akın Özkan Ağıt Sengin Semâî