Akın Özkan Besteleri (232 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüzzâm Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen Mehmet Tûran Yarar Şarkı Aksak
Karcığar Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler Bağdat'lı Rûhî Şarkı Ağır Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Fuzûlî Şarkı Türk Aksağı
Segâh Al al idi yanakların Mustafa Yıldız Şarkı Yürük Semâî
Segâh Almış aydınlığı günler yüzünden Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Aksak
Gerdâniye Al yanağın alına yanam kimse duymaya Mehmet Erbulan Türkü Yürük Semâî
Hicâz Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım İsmail Safâ Bey Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Andıkça ismini içim ürperir Tûran İnam Şarkı Düyek
Hicâz Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz Ömer Bedrettin Uşaklı Şarkı Aksak
Hicâz Anneciğim gönlümün gözlerimin nûrusun Mehmet Erbulan Şarkı Aksak
Hicâz Aşkların en ölmezini sana sakladım gel Ümit Yaşar Oğuzcan Şarkı Semâî
Hicâz Bağından her güzel bir gül seçerdi Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Sofyan
Nev-Eser Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Bekledin gelmediyse (UNUT ONU ARKADAŞ) Akın Özkan Şarkı Semâî
Uşşak Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Fuzûlî Ağır Semai Aksak Semâî
Muhayyer Kürdî Ben ne yaz'a hasretim ne bahar'a düşkünüm Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Semâî
Uşşak Ben olsam bir de mutrib bir de tarf-ı cûy-bâr olsa Nedîm Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Bilir misin ne söyler ne anlatır ne yaşatır geceler İlkan San Şarkı Düyek
Şehnâz Bûselik Bir damla su olup da gelip gönlüme aksan Akın Özkan Şarkı Semâî
Evc-Ârâ Bir derde düştü ki şu benim gönlüm Behçet Kemâl Çağlar Şarkı Düyek
Uşşak Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye Feyzi Halıcı Nefes Devr-i Revân
Kürdîlî Hicazkâr Birlikte o gezdiğimiz yerler şimdi mâtemli Yusuf Nalkesen Şarkı Oynak
Beyâtî-Arabân Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Düyek
Nihâvend Bir yaz günü tanışmıştık Akın Özkan Şarkı Semâî
Hüzzâm Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel Nedîm Şarkı Aksak
Nişâbûrek Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde Hıfzı Tevfik Gönensoy Şarkı Semâî
Nihâvend Cevap vermiş olsaydın sen de bir gün aşkıma Mehmet Erbulan Şarkı Düyek
Rast Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın Nedîm Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Nedîm Beste Lenk Fahte
Tâhir-Bûselik Değildi arzun gömmek aşkımızı mâziye Yusuf Nalkesen Şarkı Düyek
Bûselik Deli gönlüm mutlaka sevecek birisini Şekip Ayhan Özışık Şarkı Aksak
Nihâvend Dil sevdi yine cân ile cânân olacağı Necâti Bey(Edirne'li)) Şarkı Raks Aksağı
Hüzzâm Döktüm derdimi tanburda inleyen bu en içli nağmelerle Şekip Ayhan Özışık Şarkı Curcuna
Nihâvend Dünyâda biricik sevdiğim sensin Orhan Seyfi Orhon Şarkı Semâî
Muhayyer Kürdî Dünyânın güzelliği senden arta kalandır Güzide Taranoğlu Şarkı Aksak
Mâhûr Dünyânın mevsimi neyine gerek Güzide Taranoğlu Şarkı Aksak
Uşşak Düşmüş gibi gönlüm yine bin kahr ile derde Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Türk Aksağı
Evc-Ârâ Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim Câhit Öney Şarkı Aksak
Bûselik Ey ezelden ebede târihi şanlı yurdum (YURT GÜZELLEMESİ) Akın Özkan Türkü Aksak-Sofyan
Nişâbûrek Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Şeyh Gâlip Dede Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil Ey şimdi elâ gözleri süzgün sesi şakrak Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Aksak
Muhayyer Kürdî Gönül âşık oldu sana Mehmet Erbulan Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Gönül coşar ince ince Güzide Taranoğlu Şarkı Nim Sofyan
Hicâz Gönüllerde taht kurdun oldun gerçek bir ece Akın Özkan Şarkı Düyek
Uşşak Havva Ana'dan beri Allah'ın baş eseri Güzide Taranoğlu Şarkı Sofyan
Hüzzâm Hüsnünle bu kadar niçin öğündün Rızâ Tevfik Bölükbaşı Şarkı Semâî
Hüseynî Kimlerin çeşmine ol sîne bu şeb nûr oldu Nedîm Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel Yusuf Nalkesen Şarkı Semâî
Dilkeş-Hâverân N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Hacı Bayram Velî Şarkı Semâî
Nihâvend Nasıl tüterse bahar ilk erguvan dalında Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Semâî