Mehmet Tûran Yarar Gufteleri (199 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sabâ Öyle üzdün öyle ağlattın ki gülmem bir daha Metin Everes Şarkı Müsemmen
Sûz-i Dil Aşkın beni yıllarca helâk etti efendim Metin Everes Şarkı Sofyan
Şevk-Efzâ Derde saldın gösterirken bin deva her derde sen Metin Everes Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Git gelme bahar gözlü efendim kış olursun Metin Everes Şarkı Aksak
Hicâzkâr Gözlerin bir mavi deryâ darda kalmış gönlüme Yılmaz Karakoyunlu Şarkı Müsemmen
Şevk-Efzâ Bir bakıştır ruhu sarsan aklı berbâd eyleyen Akın Özkan Şarkı Müsemmen
Bestenigâr Anlat deme ahvâlimi anlatma gücüm yok Akın Özkan Şarkı Sengin Semâî
Sûz-Nâk Sultanıdır ateşli bir aşk ülkesinin bu Yılmaz Karakoyunlu Şarkı Aksak
Karcığar Bir gün bile olsun beni sensiz koma lütfen Metin Everes Şarkı Aksak
Hüzzâm Yine hırçın bakıyor gözleri meydan okuyor Metin Everes Şarkı Aksak
Dügâh Acı bensiz yola çıkmaz yara bensiz kanamaz Metin Everes Şarkı Aksak
Hicâz Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var Metin Everes Şarkı Curcuna
Hicâz Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek Metin Everes Şarkı Semâî
Bûselik Sen gülerken güldü bahtım ta derinden gönlüme Akın Özkan Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Bilirsin dem bu demdir gün bugündür Akın Özkan Şarkı Curcuna
Zâvil Zâlim deseler aklıma hep sen geliyorsun Akın Özkan Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ Bir başka felâket dilemem yetti bu sevdâ Metin Everes Şarkı Aksak
Nihâvend Seninle pembeleşen bir masaldı yıllarımız Akın Özkan Şarkı Düyek
Uşşak Birden bugün hayaline yaklaştı gözlerim Metin Everes Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Geldikçe güzellik getirip her sözüme Metin Everes Şarkı Eaksak
Zâvil Sen gülerken güldü bahtım ta derinden gönlüme Yılmaz Karakoyunlu Şarkı Müsemmen
Nikrîz Gözlerin var sanki bitmez bir baharım var benim Akın Özkan Beste Devr-i Kebîr
Rast Bir çığ gibi senden koparak âha sığındım Metin Everes Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Göze aldım güzelim aşkın için dârı bile Metin Everes Şarkı Aksak
Bestenigâr Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde Metin Everes Şarkı Aksak
Tâhir Feryâdı bırak yaslı yürek gel beni kırma Metin Everes Şarkı Aksak
Nişâbûrek Beni sev cennete sevginle girilsin yeniden Metin Everes Şarkı Aksak
Rast Bunca sevmek bir hatâdır sevgilim sen haklısın Faruk Şahin Beste Lenk Fahte
Hicâz Canda misâfir Tanrıyı hoş tut Faruk Şahin İlâhi Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Dünyâma kıysan derdin adıysan sen okşadıysan merhem gerekmez Faruk Şahin Şarkı Curcuna-R.Aksağı
Şevk-Efzâ Bülbülüm derdimi hasretle ifadem güldür Faruk Şahin Beste Zincir
Hicâz Seni ansam da unutmam kırıp incittiğini Faruk Şahin Şarkı Aksak
Nikrîz Uçtu bülbül bahçemizden gül açılmış neyleyim Metin Everes Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut Erdinç Çelikkol İlâhi Sofyan
Uşşak Hüdâ'mızdan hidâyettir sabahlar Erdinç Çelikkol İlâhi Devr-i Hindî
Nihâvend Ayrılığın sırdaşıyım sen nerede ben nerede Erdinç Çelikkol Şarkı Semâî
Beyâtî Nice enginlere daldım nice dardan geçerek Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Hüseynî Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var Uğur Şumnulu Türkü Curcuna
Rast Haydi gam çekme gönül gam tükenir... Faruk Şahin Beste Zencir
Evc-Ârâ Yorgun sularda ağrılı başlarda ben varım Tekin Para Şarkı Sofyan
Müsteâr Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde Tekin Para Şarkı Aksak
Bestenigâr Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara Faruk Şahin Şarkı Aksak
Rast Bana aşkın yetişir başka tesellî dilemem Yılmaz Karakoyunlu Şarkı Sofyan
Nihâvend Yâsemin saçlarının rengine düştüm düşeli Metin Everes Şarkı Aksak
Muhayyer-Sünbüle Gel gârip gönlüm benim beyhûde feryâd etme sen Tekin Para Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer-Sünbüle Sâkî yetiş efkârımı dindir bu gece Tekin Para Beste Hafif
Muhayyer-Sünbüle Bırak merhem saran dostum yaram merhemle bağdaşmaz Tekin Para Ağır Semai Aksak Semâî
Muhayyer-Sünbüle Issızım gurbette kaldım pek garibim ben bugün Tekin Para Beste Zencir
Bestenigâr Hırsa mağlubuz yitirmiş âr bizi Tekin Para İlâhi Düyek