Mehmet Tûran Yarar Gufteleri (199 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüzzâm Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen Akın Özkan Şarkı Aksak
Mâhûr Acı sonsuz yaralar yüzbini aşkın yüreğim Oğuz Şenler Şarkı Aksak
Hüzzâm Arasam âh ile mâzîde geçen demlerimi Oğuz Şenler Şarkı Aksak
Rast Benim serencânım sizde söylenir Oğuz Şenler Şarkı Semâî
Rast Bir diyârım ben ki ötmez bülbülüm Oğuz Şenler Şarkı Düyek
Tâhir-Bûselik Dediler bir gece bezminde kalırsan o kızın Oğuz Şenler Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Nişâbûrek İ'tiraf etmek ne müşkül aşkımı Oğuz Şenler Şarkı Müsemmen
Rast Kırmadın tekdîre hâcet görmedin asla beni Oğuz Şenler Şarkı Müsemmen
Isfahân Lâleler el pençe nergisler uşak boydan boya Oğuz Şenler Şarkı Ağır Aksak
Rast Ne anlatır bu okunmaz bakış neler söyler Akın Özkan Şarkı Düyek
Hüzzâm Öyle üzdün öyle ağlattın ki gülmem bir daha Oğuz Şenler Şarkı Müsemmen
Rast Seni çılgın gibi sevdim de derinden derine Oğuz Şenler Şarkı Aksak
Neva Sevdâ diyen dudakların birinde sen birinde ben Oğuz Şenler Şarkı Yürük Semâî
Evc-Ârâ Yine hırçın bakıyor gözleri meydan okuyor Oğuz Şenler Şarkı Aksak
Nihâvend Yabancılar gibi olduk sonunda biz Erdinç Çelikkol Şarkı Düyek
Segâh Senden kalan her nesneyi attım Erdinç Çelikkol Şarkı Devr-i Turan
Evc-Ârâ Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde Erol Sayan Şarkı Aksak
Bûselik Bâzen denizlerin kırışıksız morundayım Erdinç Çelikkol Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Deva gelmez belâ gitmez teselli aha kalmıştır Erdinç Çelikkol Şarkı Devr-i Revân
Gülizâr Getirmez güneşler sabahı Erdinç Çelikkol Şarkı Nim Sofyan
Acem-Kürdî Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde Erdinç Çelikkol Şarkı Semâî
Rast Dünyâsı yerle bir deli gönlüm İsmail Demirkıran Şarkı Düyek
Hicâz Başında kar yağa dursun bahar özünde senin Kaya Bekat Şarkı Curcuna
Nikrîz Unutuldum diye küsmem sana ben Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak (Yürük)
Hicâzkâr Canın tenden ayrılması zor Mehmet Turan Yarar Şarkı Nim Sofyan
Şevk-Efzâ Cefâsı yok belâsı yok Mehmet Turan Yarar Şarkı Curcuna
Dügâh Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde Akın Özkan Şarkı Sofyan
Uşşak Unutuldum diye küsmem sana ben Akın Özkan Şarkı Aksak
Beyâtî Yeni bir nağmeye dîl düştü bayâtî diyerek Faruk Şahin Kâr-ı Natık Değişmeli
Hicâz Deva gelmez belâ gitmez teselli âha kalmıştır Metin Everes Şarkı Curcuna
Arazbâr Bûselik Bir dağ yeli saçlar duru bir gökyüzü gözler Akın Özkan Şarkı Sengin Semâî
Irak Unutuldum diye küsmem sana ben Akın Özkan Şarkı Aksak
Nihâvend Bu gönül tahtını kırdınsa da kurdun sayarım Faruk Şahin Şarkı Aksak
Segâh Zemzemle yıkanmış duru seller gibi ak Cinuçen Tanrıkorur Şarkı Aksak(Ağırca)
Sabâ Bende gamdan giryeden mâ'dâ mahâret görmedim Faruk Şahin Şarkı Müsemmen
Bestenigâr Geri vermez bana yıllar yılı aldıklarını Akın Özkan Şarkı Aksak
Hicâz El çektim artık her hâtıradan Faruk Şahin Şarkı Türk Aksağı
Hicâzkâr Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım Faruk Şahin Şarkı Tek Vuruş
Nikrîz Ondan umut kesti yürek geçmeliyim çâresi yok Erdinç Çelikkol Şarkı Devr-i Turan
Rast Tez gel desem arz ettiği ammâ ya da hay hay Faruk Şahin Şarkı Semâî
Sûz-i Dil Gel güzelim bir gece bak gam dokuyan gönlümü gör Erdinç Çelikkol Şarkı Devr-i Turan
Sûz-i Dil Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi Akın Özkan Şarkı Aksak
Bûselik Bu cihânın ve bu aşkın sonu var Suat Yıldırım Şarkı Yürük Semâî
Evc Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte Mustafa Bilgiç Yürük Semai Yürük Semâî
Nihâvend Bir çığ gibi senden koparak âha sığındım Akın Özkan Şarkı Türk Aksağı
Şevk-Efzâ Bilir sâkî benim derdim nedendir Faruk Şahin Şarkı Curcuna
Zâvil Nice enginlere daldım nice dardan geçerek Akın Özkan Şarkı Aksak
Evc-i Şevk Hangi deryâlarda yüzdük taşmayan bilmez bizi Akın Özkan Beste Devr-i Kebîr
Beyâtî-Arabân Yine bağrımda ufuklar boyu bir çöl yanıyor Akın Özkan Şarkı Aksak