Erdinç Çelikkol Besteleri (301 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüseynî Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır Sedat Ergintuğ Şarkı Düyek
Nişâbûrek Artık ne vaadlerle sevindir ne de kandır Orhan Ete Şarkı Aksak
Hicâz Ayrılırken bakmadın hiç Turgut Çelik Şarkı Müsemmen
Hüzzâm Bana hep dert veriyorsun deme candan olurum Turgut Çelik Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Ben güzellerden usandım dertle hasret verdiler Turgut Çelik Şarkı Müsemmen
Uşşak Ben sazıma yeter dedim dur dedim Ayten Uğuralp Şarkı Nim Sofyan
Hicâz Bezmimde müheyyâ dolanıp hüsn-i mukaffa Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Isfahân Bilirim nâzı olur bilmeyerek her güzelin Kâmil Yurdal Şarkı Aksak
Isfahân Bilmem ki çilem neydi neden dolmadı hâlâ Orhan Ete Şarkı Aksak
Sabâ Bin gönül almış nişan her tiğ-i müjgânına Dertli Şarkı Ağır Aksak
Şehnâz Bir dilbere dil-besteyim Reşat Özpirinçci Şarkı Türk Aksağı
Segâh Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Şâir Eşref Şarkı Devr-i Hindî
Segâh Biz pîr-i mugandan ezelî aldık icâzet Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Bülbüller öter güller açar fasl-ı baharda Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Hicâz Çileli gönüller hep yemin eder yeşile Selâhattin Özgü Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Daldım yine bir engine umman mı o gözler Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Hicâz Diyecekler bu dünyâdan biri vardı geldi geçti Orhan Ete Şarkı Semâî
Bûselik Dost bezmini olsun dileriz her gece vâkî Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Hüseynî Dünyânın en güzel kızı olsaydın Turgut Çelik Şarkı Nim Sofyan
Hüseynî Emine'yi vereceğiz bu gece (DÜĞÜN) Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend En güzel yıllarımı hayâllerin süsledi Fethi Dinçer Şarkı Semâî
Nihâvend Erdik bahare çıktık mesare Reşat Özpirinçci Şarkı Türk Aksağı
Mâhûr Erdik yine gül devrine Reşat Özpirinçci Şarkı Düyek
Nihâvend Esmesin yel inciten dil değmesin Turgut Çelik Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Fağfur bir kadehten dökülen mey gibi raks et Melâhat Altındal Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Geçer sensiz güzel yıllar nasıl candan anar gönlüm Turgut Çelik Şarkı Curcuna
Hicâz Gel bende güzellikten bir daha imtihan ol Behçet Kemâl Çağlar Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel Ümit Yaşar Oğuzcan Şarkı Aksak
Nihâvend Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun Mustafa Töngemen Şarkı Nim Sofyan
Rast Geliyor bezmime handân yüzü meh Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Uşşak Kaybettiğimiz yılları kurban sayalım gel Orhan Ete Şarkı Aksak
Nişâbûrek Gönlüm özler kaybolan mânâlı mahzûn çehreni Rehâ Gizey Şarkı Devr-i Hindî
Beyâtî-Arabân Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte Mehmet Tûran Yarar Şarkı Aksak
Hicâz Gönlümü kaptırdım bir güzel gözlüye M.Aziz Bolel Şarkı Düyek
Şevk-i Dil Gönlümün her derdi sendin bilmedin hiç sevgilim Turgut Çelik Şarkı Müsemmen
Muhayyer Gönül dağlarıma kar yağdı yazın Halil Soyuer Şarkı Nim Sofyan
Sûz-Nâk Görünmez bir güneş oldum seherlerden silindim ben Turgut Çelik Şarkı Curcuna
Beyâtî Görürüm görmeyi zâit seni görmezsem eğer Tuğrul İnançer Şarkı Aksak
Mâhûr Gül diyorum gülüm sana gülmez misin canım bana Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak (Yürük)
Dilkeş-Hâverân Güller yere düşmüş kederinden soluyorken Turgut Çelik Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Gülün kokdum yanağından Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Hicâz Hâlâ mı güzel hâlime rahmetmeyeceksin Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Hicâz Hoştur bize meyhâne ki işret var içinde İzzet Ali Paşa Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr İçlenip hep ömre sundum aşkı Turgut Çelik Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr İnanmadım yeşil gözlüm bu senin yanıverdim âteşinle bûsenin Fuat Azgur Şarkı Düyek
Bûselik Kalbe hicran girmeden gel (BİTTİ SABRIM) Turgut Çelik Şarkı Müsemmen
Neva Kaldık sana hasret diye akşamda keder var Turgut Çelik Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Karamsar olma gönül inan ki güleceksin Sedat Ergintuğ Şarkı Curcuna
Muhayyer Kürdî Kaybolan yıldız gibi çıldıran yalnız gibi Sedat Ergintuğ Şarkı Semâî
Şehnâz Kimden kime bir dert yanayım hâlimi bilmem Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak