Yahyâ Kemâl Beyatlı Gufteleri (78 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüseynî Aşîran Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Câvide Hayre Hanım Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Zaman o gül gibi gül görmemiştir Emin Akan Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Zil şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı (ENDÜLÜS'TE RAKS) Münir Nûrettin Selçuk Şarkı Yürük Semâî
Bûselik Mehlika Sultana aşık yedi genç... Cinuçen Tanrıkorur Fantezi Aksak
Hicâz Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer Cinuçen Tanrıkorur Şarkı Aksak
Hicâz Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu Cinuçen Tanrıkorur Fantezi Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Yâ Rab ne müsâvâtı ne hürriyeti ver Cinuçen Tanrıkorur Münâcaat Aksak
Rast Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede Cinuçen Tanrıkorur Destan Aksak-Y.Semâî
Rast Büyük Itrî'ye eskiler derler bizim öz mûsıkîmizin pîri Cinuçen Tanrıkorur Destan Düyek-Serbest
Segâh İstinye körfezinde bu akşam garipliği... Alâeddin Yavaşça Şarkı Sofyan
Nihâvend Günlerce ne gördüm ne de ben kimseye sordum Selâhattin İçli Şarkı Sofyan-Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Mefharet Yıldırım Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum S.Eyyûbi Işıksal Şarkı Aksak
Şevk-i Târâb Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum Rüştü Eriç Şarkı Aksak
Evc-i Şevk Bilmem kime yâhut neye uyduk gittik Akın Özkan Beste Hafif
Mâhûr Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp lâhurdan Münir Nûrettin Selçuk Şarkı Müsemmen
Hüseynî Aşîran Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî Rûhi Ayangil İlâhi Türk Aksağı
Sûz-i Dil Cânân aramızda bir adındı şiirin gibi hüsn ü ane ünvan Sadun Aksüt Şarkı Sofyan
Hicâz Gâh akarken hüznü eyyâm-ı hazânın Göksu'da Yılmaz Karakoyunlu Şarkı Müsemmen
Yegah Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Şerif Muhittin Targan Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Dil uyur mest olarak yâr-ı dilârâ söyler Zeki Arif Ataergin Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde Akın Özkan Şarkı Aksak
Mâhûr Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp lâhurdan Akın Özkan Şarkı Müsemmen
Hicâz Şen şarkıların durduğu bir lâhza yerinde Cemâl Özgen Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Bir merhaleden güneşle deryâ görünür Erol Ünal Şarkı Aksak
Muhayyer Kürdî Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Sadettin Kaynak Şarkı Sof.Y.Sem.-Ser.
Segâh Beklemem fecrini leylâklar açan Nisan'ın Gülen Ertek Şarkı Devr-i Hindî
Acem-Bûselik Mesnevî şevkini eflâke çıkarmış nây'ız Zeki Atkoşar Beste Zencir