Lem'î Atlı Besteleri (84 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Acırım âşık olup da yanana Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Ahmet Refik Altınay Şarkı Semâî
Uşşak Akşam güneşi pembeliği vardı yüzünde Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Aldatma ki aldanmış olursun emelinde Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Şedd-i Arabân Amâde iken bâde ile dopdolu bir câm Râif Bey(Hâfız) Şarkı Sengin Semâî
Mâhûr Aman sâkî lûtfuna âmâdeyim Meçhul Şarkı Müsemmen
Hüseynî Anadolu sen güzelsin çiçeksin Meçhul Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Andıkça geçen günleri hasretle derinden Meçhul Şarkı Sofyan
Muhayyer Aylar gibi doğdun da bu gönlümde Muallâ Lem'î Atlı Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Bekasız hüsnün güvenme ânına Mehmet Hafîd Bey Şarkı Düyek
Hüzzâm Benden ey ma'şûkam enzârın girîzan olmasın Fâik Ali Ozansoy Şarkı Curcuna
Nihâvend Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden Yaşar Nâbi Nayır Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın Hamid Refik Bey Şarkı Sengin Semâî
Karcığar Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde Mehmet Neş'et Bey Şarkı Sengin Semâî
Karcığar Bir gölge ol beni peşinden koştur Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Bir handene meftûn olan âşıkları kandır Hüseyin Rifat Işıl Şarkı Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş Yaşar Şâdi Bey Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Bu imtidâd-ı cevre-ki bahtın şitâbı var Nedîm Şarkı Düyek
Rast Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Karcığar Çeşmânı o mehveşin elâdır Abdülbâki Baykara (Şeyh) Şarkı Semâî
Dilkeş-Hâverân Demedim hicrânımı ellere yarar diye H.Derviş Şarkı Curcuna
Ferah-Fezâ Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Necdet Rüştü Efe Şarkı Yürük Semâî
Hüseynî Dinlenir kalb-i zâr ü mecrûhum Meçhul Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Esîrindir benim gönlüm Müftüoğlu Ahmed Hikmet Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Ey şûh-i ser-tâb ey dürr-i nâ-yâb Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Semâî
Muhayyer Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim Semih Mümtaz Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Gonce-i nâzende hâli gülşen-i ikbâl iken Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sultânî-Yegâh Gönlüm sevdi şimdi bir yâr Lem'î Atlı Şarkı Türk Aksağı
Hüseynî Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li) Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Gözlerim gözlerine hayrandır Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Gözlerim gözlerini seyre dalsın Meçhul Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Gül gibi dolaşırsın herkesin ellerinde Meçhul Şarkı .
Uşşak Günler geçiyor gönlümün ezvâkı tükendi Kâzım Ömer Bey Şarkı Aksak
Uşşak Hâlâ yanıyor leblerinin âteşi lebde Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da Rızâ Tevfik Bölükbaşı Şarkı Semâî
Ferah-Fezâ Her güzel nağmeyle sevgini andım Meçhul Şarkı Semâî
Tâhir-Bûselik Her subh u mesâ inlese sînemde Kemânîm Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Karcığar Hüsnüne etvâr-ı nâzın şan senin Reşid Mümtaz Paşa Şarkı Ağır Aksak
Karcığar İhtirazla arz-ı hâl eyler gönül Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Rast İncindi (Gücendi) biraz sözlerime münfail oldu Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Şedd-i Arabân İydini tebrik için ey gül-izâr Avram Naum Şarkı Ağır Aksak
Segâh Kalbimin görmek dilersen bir dem-i mes'udunu Fâik Bey Şarkı Müsemmen
Gerdâniye-Bûselik Karşıyaka safâsı kaldı artık seneye Meçhul Şarkı Aksak
Evc Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn Hânende Zâhide Hanım Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur Hamid Refik Bey Şarkı Müsemmen
Hicâz Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Isfahân Nâr-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Nazlandı bülbül güller sarardı Meçhul Şarkı Semâî