Emin Akan Besteleri (21 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bestenigâr Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Ramî Mehmet Paşa Şarkı Devr-i Hindî
Rast Cân ü dilden mâil oldum bir saçı Leylâ'ya ben Âşık Ömer Şarkı Müsemmen
Hicâz Derdim artar senden ayrılsam Emin Akan Şarkı Düyek
Şevk-Efzâ Ey gönül bu hasb-ı hâlim var bilen yârâna sor Âşık Ömer Şarkı Müsemmen
Hüseynî Gel ağyâre güven olmaz Emin Akan Şarkı Aksak
Uşşak Gönlüm açılır zülf-i perîşânı görünce Fuzûlî Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Gönlümce senin aşkına dalsam da boğulsam Emin Akan Şarkı Aksak
Muhayyer Gül ağlar bülbül ağlar bu dilin âh ü zârından Emin Akan Şarkı Curcuna
Hüseynî Gül gül yüzüne âşık olan gülşeni n'eyler Meçhul Şarkı Semâî
Hicâz Hasret bana zından ediyor şu cihânı Emin Akan Şarkı Aksak
Karcığar Ne olursun beni yalnız bırakıp gitme sakın Meçhul Şarkı Aksak
Bûselik Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle A.Ziyâeddin Paşa Şarkı Düyek
Nihâvend Senin dudakların pembe ellerin beyaz Câhit Külebi Fantezi Düyek
Nihâvend Şerh eyleyemem şeb-i hicrandaki hâli Rahmi Bey Şarkı Aksak
Uşşak Zaman o gül gibi gül görmemiştir Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Düyek
Hüseynî Dile benden ne dilersen vereyim Emin Akan Şarkı Aksak
Mâhûr Dünya cennetini görmek istersen sen hiç düşünme Fethiye'ye koş Emin Akan Şarkı Düyek
Karcığar Yâdıyla uzaklarda düşer derde gönül Fuat Bayramoğlu Şarkı Düyek
Muhayyer Ey vefâsız böyle zâlim bilmiyordum ben seni Emin Akan Şarkı Müsemmen
Hicâz Süzülür gözlerinin gölgesi sarhoş mu nesin Meçhul Şarkı Sofyan
Segâh Güller kızarır görse seni utanır lâle senden Emin Akan Şarkı Yürük Semâî