Mesnevî şevkini eflâke çıkarmış nây'ız

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar