Alâeddin Yavaşça Besteleri (432 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin Selim Aru Şarkı Düyek
Şevk-Efzâ Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk Ali Rıdvan Umar Şarkı Aksak
Rast Akşam yine çöktü gönlüme kasvet dolu his Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Düyek
Zâvil Aşka susayanlara ummanlar kâr etmiyor Alâeddin Şensoy Şarkı Aksak
Hicâz Aşkın beni bak yıktı harâb eyledi ey mâh Alâeddin Yavaşca Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Aşk mevsime bakmaz güzelim dinleme vazgeç Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Nihâvend Ayrılık acısını gurbete çıkan bilir Alâeddin Şensoy Şarkı Düyek
Gerdâniye-Bûselik Ayrılık alnımın kara yazısı Orhan Arıtan Şarkı Yürük Semâî
Rast Bahçendeki bülbülleri dinle güle âşık Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Nihâvend Bakma bakma dayanılmaz gözlerinde öyle bir nâz Şâdi Kurtuluş Şarkı Semâî
Isfahân Bakmadın hiç kalbimin feryâdına Vâhit Özaydın Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Baktıkca gölgeme yâdigâr diye Halid Lem'i Atlı Şarkı Düyek
Rast Bana nasıl vaz geç dersin gönül senden vaz geçer mi Fikri Akurgal Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Başka söz söylemem aşktan yana ben Bâki Süha Ediboğlu Şarkı Düyek
Rast Ben de tattım aşk denilen şarabı (AŞK ŞARABI) Münir Müeyyet Berkman Şarkı Düyek
Hicâz Beni kahreder bu kaçışların Vâhit Özaydın Şarkı Curcuna
Şehnâz Bin güzelden seni beğendim seçtim Ali Rıdvan Umar Şarkı Düyek
Nihâvend Bir aşk meleği görmeğe hasret ki bu gözler Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Hüzzâm Bir denizin mâvisi bir baharın yeşili Alâeddin Şensoy Şarkı Semâî
Hüzzâm Bir gizli günâh işleterek kor gibi yaktın Turgut Tarhan Şarkı Aksak
Hicâzkâr Bir gün sır olan her şeyi bilmek çok güç Ümit Yaşar Oğuzcan Şarkı Aksak
Uşşak Bir güzel gözlüye meyl etti gönül Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Nihâvend Bir mutlu günün hâtırası var Şâdi Kurtuluş Şarkı Semâî
Rahatü'l Ervah Bir tek bakışı hançer olup işledi cana Rıfkı Melûl Meriç Yürük Semai Yürük Semâî
Bestenigâr Bir ümit doğdu bütün kalplere yorgun geceden Vâhit Özaydın Şarkı Aksak
Nihâvend Bir yılda tam dört mevsim var Alâeddin Şensoy Şarkı Nim Sofyan
Segâh Bir zamanlar sana âşık sana sevdâlı idim Kemâl Kaplancalı Şarkı Aksak
Hicâz Boğaziçi şen gönüller yatağı Alâeddin Yavaşca Şarkı Düyek
Rast Boş yere ömrü tükettim dem-be-dem âvâreyim Meçhul Şarkı Düyek
Hüzzâm Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Bu şarkı sana ait sevgili dinle Alâeddin Yavaşca Şarkı Düyek
Segâh Bu tatsız akşam saatinde Câhit Sıtkı Tarancı Şarkı Düyek
Hicâz Bülbüllerin âh ettiği bir yaz gecesinde Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Bütün bir gençliğim âvâre aşkınla harâb oldu Kadri Timurtaş Şarkı Curcuna
Uşşak Cümle yârân sana uşşâk olduğun bilmez misin Nedîm Şarkı Curcuna
Acem Aşîrân Çıkıver vâdiye bir akşam üstü Rüştü Şardağ Şarkı Düyek
Zâvil Çok dolaştım görmedim hiç dengini Vâhit Özaydın Şarkı Müsemmen
Isfahân Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın Nedîm Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar Reşat Özpirinçci Şarkı Düyek
Hüzzâm Dalgın geceler el ele geldik Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Aksak
Mâhûr Derdi baştan atalım yaşamaya bakalım Alâeddin Yavaşca Şarkı Düyek
Uşşak Dil-i şâdânı görürsün ney içinde Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Dinle kalbimdeki feryâdı kulak ver sesine Vâhit Özaydın Şarkı Düyek
Segâh Doğdun yine sen gönlüme bir nûr gibi şimdi Alâeddin Yavaşca Şarkı Türk Aksağı
Mâhûr Elâ gözlü nazlı dilber seni senden sakınırım Âşık Mustafa Gevherî Şarkı Aksak
Uşşak Erenler demiş meseldir Hüseyin Mayadağ Şarkı Düyek
Nihâvend Füsun serpen sazının dinlesem nağmesini Orhan Tokmakoğlu Şarkı Semâî
Hüseynî Geç kalma ki geçmektedir Eylül'de bu yaz da Rahmi Duman Şarkı Curcuna