Rüştü Eriç Besteleri (313 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Anladın da derdime bir lahza dermân olmadın Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Müsemmen
Hüzzâm Gözlerinin içinde bütün sevgi arzular Şâdi Kurtuluş Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Hasreti kadehlerden ümitle içiyorum Şâdi Kurtuluş Şarkı Aksak
Mâhûr Kadehin dudağımda gelsen de gelmesen de Hikmet Münir Ebcioğlu Şarkı Düyek
Hüseynî Vâd-i vuslatdan haber çıkmaz neden Hayrullah Yalım Şarkı Semâî
Rahatü'l Ervah Gel açıl sînemde istirahat et Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Tükensin gözlerinde ömrüm bakmakla senin Şâdi Kurtuluş Şarkı Düyek
Hüseynî Yaslansa başım göğsüne hasret yine dinmez Hikmet Münir Ebcioğlu Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Hani şöyle bakışın bir göz atışın vardı Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Nim Sofyan
Mâhûr Ne tatlı bakışın var su gibi akışın var Fethi Karamahmudoğlu Fantezi Nim Sofyan
Rast Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana Fâik Ali Ozansoy Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Gel gör güzelim hâlimi gel gör neye döndü Ümit Gürelman Şarkı Aksak
Hüzzâm Mehtapta dün akşam yine hüznümle buluştum Ümit Gürelman Şarkı Aksak
Hüzzâm Olmadığın geceler odamı keder sarar Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Aksak
Muhayyer Kürdî Ilık ılık eser bahar yelimiz Ferhat Dikses Şarkı Nim Sofyan
Nihâvend Cânân o geçen günlere hâlâ yanıyor mu Ümit Gürelman Şarkı Türk Aksağı
Sabâ Ben bu meclislerde hayretler gördüm Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Segâh Derde dert katan kader Sedat Ergintuğ Şarkı Nim Sofyan
Acem Aşîrân Senin için söylediğim bu şarkıyı biraz dinle Ümit Gürelman Şarkı Nim Sofyan
Beyâtî Gönül bu derde salan bir elâ gözdü seni Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Düyek
Beyâtî Sundu bir yudum sevgi yüreğimi eritti Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Düyek
Hicâz-Zirgüle Bir şiir istiyorum gönlümün rüzgârından Turgut Özal Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Ne'm varsa güzel hep sana verdim Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Türk Aksağı-Sem.
Rast Artık sona erdi bülbülün devri Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Aksak
Segâh Bilemezsin güzelim bendeki sevgin ne derin Ümit Gürelman Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Ben de sizin kadarken sevdâ nedir bilmezdim Yusuf Ziyâ Ortaç Fantezi Nim Sofyan
Uşşak Âşıkım mecnûnunum kurbânınam Kemâl Emin Bara Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Sevdâ bahçelerinde açılan gül ol da gel Kenan Akansu Şarkı Düyek
Karcığar Mâdem bir garip kulsun Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Sendedir mest olduğum gözler Ali Eroğlu Şarkı Müsemmen
Muhayyer Kürdî İsimler silinir dilden ve gitgide unutulur Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Düyek
Nihâvend O vefâsız gece gündüz anılır Ümit Gürelman Şarkı Aksak
Evc Her gönle bahtsın başlarda taçsın Vâhit Özaydın Şarkı Türk Aksağı
Sûz-Nâk Gidiyorsun yine yalnız bırakıp burda beni Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Aksak
Bûselik Çıkmazları yol zannedip ordan daldım Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu) Şarkı Aksak
Nihâvend Duydum ki bürümüş saçını aklar Hamdi Akalın Şarkı Semâî
Nihâvend Gelmiyorsun çok zamandır özlüyor gönlüm seni Rüştü Eriç Şarkı Müsemmen
Rast Titresin ney seslerinden Bekir Sıtkı Erdoğan Şarkı Müsemmen
Şevk-Efzâ Sevdâmı o kız hep biliyordu Ümit Gürelman Şarkı Semâî
Zâvil Martılarla bir yolculuk Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Bütün sözler yarım kalmış tebessüm yok dudaklarda Ümit Gürelman Şarkı Curcuna
Şehnâz Bûselik Seyr eder gönül seni her gün bir vecd içinde Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Düyek
Sabâ Aldı yaşlar gözlerimden son feri Ümit Gürelman Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Hayâllerin ötesinden bahar mı yaklaşacak Ümit Gürelman Şarkı Düyek
Nihâvend Bekliyorum gönül seni Moda koyunda yine Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Kalbim senindir açsan da girsen Vâhit Özaydın Şarkı Türk Aksağı
Bestenigâr Yoklukta şikâyet kaderin cilvesidir Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Lenk Fahte
Hicâzkâr Âşık olup sarılsam dalın olup kırılsam Kenan Akansu Fantezi Düyek
Şevk-i Dil Çok şükür kurduğumuz bir de gönül meclisi var Mehmet Çınarlı Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bir sözle umut ver güzelim kırma melûlüm Fethi Karamahmudoğlu Şarkı Sofyan