Mustafa Sunar Besteleri (39 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer Akşam yine mehtâba bakıp hep seni andım Meçhul Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Bakmıyorsun hiç yüzüme âh neden Meçhul Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Bak şu dilber kadına saçları yandan atmış Mustafa Sunar Şarkı Yürük Semâî
Sûz-Nâk Bir safâ bahş et nigâre neş'elen bir gün gönül Meçhul Şarkı Düyek
Hüzzâm Bir şen gecenin hâtırası kaldı dilimde Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Bülbül de güle âh ederek yandı kül oldu Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri Mustafa Reşit Bey Şarkı Yürük Semâî
Tarz-ı Nevin Dilbeste-i gülzâr-ı safâsın kederin yok Meçhul Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Devr-i Hindî
Sultânî-Yegâh Felek aldı elimden seni gurbet eline Meçhul Şarkı Curcuna
Şedd-i Arabân Gel bahriyeli aşk denizi dalgalanırken Mustafa Sunar Şarkı Aksak
Nihâvend Gel seninle Marmara'ya pupa yelken açalım Meçhul Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Giysûlerine âşıklarını bağla efendim Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Karcığar Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Şehnâz Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Görür görmez bir aşk sardı beni Meçhul Şarkı Curcuna
Acem Aşîrân Gün doğarken ayıldım Meçhul Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Kalbim yine üzgün seni andım da derinden Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Sengin Semâî
Beyâtî Kırmadık bir yer mi kaldı kalb-gâhımda benim Meçhul Şarkı Curcuna
Rast Kim derdi ki gönlüm de sana bağlanacakmış Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Koştum senelerden beri hasretle peşinden Mustafa Sunar Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Lâyık mı sana böyle bırakmak beni Esadpaşazâde Said Bey Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Mümkün mü çıkarmak seni bir lâhza gönülden Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Ne derin kudreti var o güzel sözlerinin Fatma Nigâr Ulusoy Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Ne kadar kandı gönül o güzel sözlerine Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Nerdesin sen gönlümün nazlı civanı nerdesin Mustafa Sunar Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Nerdesin bilmem ne oldun gelmez oldu hiç sesin Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr O yeşil gözlerinin sürmesi olsam da sürülsem gözüne Mustafa Sunar Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Öyle bir ay doğdu ki rûhunda şimdi aksi var Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Sen cevrine ol yâri peşîmân edemezsin Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Seni yıllarca sînemde seve seve uyuttum Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ Sevdim de inandım sana hem cânımı verdim Melâhat Altındal Şarkı Türk Aksağı
Sultânî-Yegâh Sevmek ister bir perî-ruhsârı gönlüm her zaman Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Şebâbım durmadan geçti bütün ömrüm sarardı Mustafa Sunar Şarkı Curcuna
Hicâz Zehretme hayâtım yetişir Meçhul Şarkı .
Nihâvend Seni yıllarca sevdim hâtıranda ne kaldı Meçhul Şarkı Curcuna
Şehnâz Mûnis nazarından dökülen vad'e inandım Yaşar Şâdi Bey Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Gel nazlı kadın aşkımın âlâmını dindir Mustafa Sunar Şarkı Türk Aksağı