Kürdîlî Hicazkâr Makaminda Eserler (1262 Eser)

Çoktan beridir vadinin en kuytu yerinde solgun bir ağaç var Faruk Şahin
Coşkulu yüzlerde gülümser gibi tatlı kadın Mustafa Fahlioğulları
Coşkun arzu emeller dâima senden gelir Abdullah Özman
Çöz zülfünü dök omzuna handân olarak gel Yılmaz Karakoyunlu
Cüdâ düşse sevdiğinden bir âdem Ahmet Râsim Bey
Dal çiçeğe durmuş gül kadifeye Orhan Kızılsavaş
Dallara al çiçekler dağlara kar yakışır İsmail Demirkıran
Damlalar damla damla içimde çağlar gibi Sadettin Kaynak
Davetsiz izinsiz gönlüme girdin (Kıyamete Kadar) A.Atilla Sütşurup
Def'i nâliş eylerim hep seyr-i ruhsârınla ben Tanburi Cemil Bey
Dehr-i dûna dil veren âkîl değil dîvânedir Hüseyin Sadettin Arel
Deli gönlüm niye bilmem onu halâ anıyorsun Faruk Şahin
Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın Râkım Elkutlu
Deniz gibi dalgalı ardımda kalan İsmail Demirkıran
Deniz kızı semânın ey safâlı zühre yıldızı İsak Varon
Denizlerin koynunda oynaşan mehtap gibi Gültekin Aydoğdu
Derbeder bir âşıkım yurdum evim vîrânedir Zeki Duygulu
Derd-i cânân gönlümü vîrân eyledi Ahmet Uzel
Derdimi gizledim cümle âlemden Hasip Celil Kolaş
Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben Mehmet Yürü (Nasib'in)
Dertleri zevk edindim bende neş'e ne arar Selâhattin İnal
Deşme dağ-ı sîne-i sûzânımı Hacı Arif Bey
Deva gelmez belâ gitmez teselli aha kalmıştır Erdinç Çelikkol
Dil hârim-i vaslını arzu eder Hacı Arif Bey
Dil uyur mest olarak yâr-ı dilârâ söyler Zeki Arif Ataergin
Dile benden ne dilersen sana canım vereyim İsmet Çetinsel
Dilerse şâdkâm olsun diler gönlüm hazîn olsun Selânik'li Ahmet Efendi
Dindir artık ne olur kalbimdeki acıyı Muzaffer İlkar
Dinle bak bu şarkıdan seslenen benim sana Niyâzi Şengül
Dinleyin beni ey dağlar Kasım İnaltekin
Diriğ-i iltifâtına nedir bâis olan ey mâh Selânik'li Ahmet Efendi
Diyelim sen yok iken ağlıyorum Selânik'li Ahmet Efendi
Doğmayacak güneşi isteme benden karanlığın içinde nasıl bulurum İsmail Ötenkaya
Dolduramaz hiçbir şey kalbimdeki yerini Yener Topaloğlu
Döneceksin diye hergün ümitle bekliyorum Süleyman Mertkanlı
Dönersin diye her gün gözüm yollarda kaldı Süleyman Mertkanlı
Dönmezsin bilirim gittiğin yerden İsmail Demirkıran
Doyamam buğulu bakışlarına Orhan Doğanay
Doyulmaz tadın için sana geldim İstanbul İsmail Ötenkaya
Duâlarım kabul olsa bir tânem seni unutmanın yolunu... Sâdettin Öktenay
Dudağım dudağında kemençede yay gibi Selâhattin Pınar
Dudağımda heceydin sen konuşmadım gitme diye Yaşar Bedük
Dudaklarım gülmeyi unuttu sen gideli Rüştü Eriç
Dün bir dosttan uzun bir mektup aldım Necdet Tokatlıoğlu
Dün gece ümmid-i vuslatla melek Bîmen Şen
Dün Göztepe'nin neş'eli bir âlemi vardı Hüseyin Mayadağ
Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Zeki Arif Ataergin
Dünyâ gözüyle görsek murada ermek nedir Ahmet Hatipoğlu
Dünyâ mı yalan söyler bu canlar mı yalan Rüştü Eriç
Dünyâlar benim oldu seni gördüm göreli Alâeddin Pakyüz