Selâhattin İnal Besteleri (32 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Ahımı hicrânımı sakladım gizli tutdum Meçhul Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Alevli dudağında yine bir gül kanıyor Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Ana başta tâc imiş Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Çok isterdim aramıza kara kedi girmesin Yusuf Nalkesen Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Dertleri zevk edindim bende neş'e ne arar Sırrı Uzunhasanoğlu Şarkı Düyek
Hüzzâm Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar Ahmet Kaçar Şarkı Düyek
Nihâvend Dün gece hayâlinle yine başbaşa kaldım Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz El çek tabib el çek yaram üstünden Emrâh Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam Karacaoğlan Şarkı Düyek
Rast Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık Ali Sarcan Şarkı Düyek
Rast Göz göz oldu yüreğim o hicran yarasından Selâhattin İnal Şarkı Düyek
Bûselik Gözümde özleyiş gönlümde acı Şemsi Belli Şarkı Düyek
Uşşak Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Bekir Sıtkı Erdoğan Şarkı Sofyan
Muhayyer Hayat budur giden gelmez Meçhul Şarkı Düyek
Rast Her gönülde hasreti çekilen biri vardır Yusuf Nalkesen Şarkı Düyek
Hüzzâm Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer Hüseyin Kalaba Şarkı Düyek
Hüzzâm Mevsim mevsim üzerinden gelip geçtik yalan dünya Mehmet Çakırtaş Şarkı Aksak
Uşşak Muhabbet bağının gülleri soldu Selâhattin İnal Şarkı Nim Sofyan
Hüseynî Niye dargın gibisin söyle niye Fuat Edip Baksı Şarkı Düyek
Hicâz Rûhuma hasretin acısı dolsa Kadri Özsoy Şarkı Düyek
Rast Saçının tellerine gönlümü taktı kader Tarık Hatusil Şarkı Düyek
Hüzzâm Nasıl başlarsa hayat öyle bitermiş yine (SAKIN ALDANMA..) Ahmet Kaçar Şarkı Sofyan
Hicâz Sen hep beni mâzideki hâlimle tanırsın Hikmet Şinâsi Önol Şarkı Curcuna
Hüzzâm Senin sazında hüzün benim sesimde keder Yusuf Nalkesen Şarkı Düyek
Hüzzâm Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor Hikmet Münir Ebcioğlu Şarkı Düyek
Muhayyer Kürdî Siyah gözlerinde hasret yaşları Yekta Güngör Özden Şarkı Semâî
Hüseynî Tez geçse de her sevgide bin hâtıra vardır Necdet Atılgan Şarkı Sofyan
Rast Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz son mevsime Yusuf Nalkesen Şarkı Düyek
Hüzzâm Yazık oldu aşkımıza nazara geldik inan Selâhattin İnal Şarkı Aksak
Rast Yemin ettim bir kere dönmem geri bunu bil Neclâ Gürer Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Yok artık tahammülü bu ateşte gönlümün Şemsi Belli Şarkı Düyek
Hicâz Yüreğimde ince sızı (ÇERKEZ KIZI) Ali Orhan Arıkan Şarkı Aksak