Tanburi Cemil Bey Besteleri (30 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Ferahnâk Bir nigâhın gönlümü etti esîr-i aşkın âh Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Dağda tavşanlar uyur ninni Meçhul Ninni Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Def'i nâliş eylerim hep seyr-i ruhsârınla ben Meçhul Şarkı Aksak
Şehnâz Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok Nigâr Hanım Şarkı Sengin Semâî
Segâh Gel ey sâkî bana sun bir piyâle Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Görmek ister gözlerim her dem seni Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Hep sâye-i vaslında gönül şâd olacakken Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Mâtemzedeyim külbe-i ahzânımı gel gör Meçhul Şarkı Aksak
Evc Nazîrin yok senin ey mâh yerde Meçhul Şarkı Aksak Semâî-Cur.
Muhayyer Pür-lerze olur rûyini gördükçe cenânım Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Mâhûr Sen gül eğlen şâd-mân ol Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Sevdim seni ey işve-bâz Meçhul Şarkı Semâî
Mâhûr Vâr iken zâtında böyle hüsn ü ân olma nihân Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Bestenigâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Ferah-Fezâ Peşrev Peşrev
Ferah-Fezâ Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hicâzkâr Peşrev Peşrev
Hicâzkâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hüseynî Oyun Havası Oyun Havası
Isfahân Peşrev Peşrev
Isfahân Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Kürdîlî Hicazkâr Peşrev Peşrev
Mâhûr Peşrev Peşrev
Muhayyer Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Muhayyer Peşrev Peşrev
Neva Peşrev Peşrev
Nikrîz Longa Longa
Sûz-i Dil-Ârâ Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Şedd-i Arabân Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Şedd-i Arabân Peşrev Peşrev